Aktuality

Kežmarok sa prezentoval na medzinárodnom veľtrhu v Írsku

IMG_7222

Cestou propagácie na veľtrhu Holiday World Show v Dubline chce mesto pomôcť rozvoju domáceho cestovného ruchu.

Kežmarok sa spolu s regiónom Tatry-Spiš-Pieniny odprezentoval na najväčšom veľtrhu v Írsku, ktorého sa po dvojročnej prestávke kvôli pandémii zúčastnilo počas troch dní takmer 700 vystavovateľov z viac ako 50 krajín. Veľtrh od 27. do 29.januára navštívilo vyše 50.000 návštevníkov. V stánku Slovakia Travel na návštevníkov okrem propagačných materiálov a zástupcov Slovenska čakalo aj vystúpenie folklórnej skupiny Ostroha z Oravy, ktorá pôsobí v Írsku.

Mesto Kežmarok a Oblastná organizácia Tatry-Spiš-Pieniny v možnosti zúčastniť sa veľtrhu v Dubline vidia príležitosť, ako do regiónu prilákať nových návštevníkov z Írska vzhľadom na to, že v súvislosti s domácim turizmom sa v zahraničí najčastešie skloňuje príroda, národné parky a tiež minerálne a historické bohatstvo. Aktuálne sú tomu naklonené aj požiadavky trhu ako priame dopravené spojenie a pomer ceny a výkonu.

“Mesto Kežmarok a náš región je plný prírodných krás a historicky cenných objektov, čo ho priam predurčuje k tomu, aby jednou z priorít prinášajúcich ekonomický prínos bol aj rozvoj cestovného ruchu,” uviedol primátor mesta Ján Ferenčák.

Výstave predchádzali oslavy 30. výročia Slovenskej republiky a 30. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Slovenskom a Írskom. Pre pozvaných hostí na ňom zaspievala operná speváčka Adriana Kučerová a podujatie svojimi príhovormi otvorili predseda Senátu Írska Jerry Buttimer a veľvyslanec Slovenskej republiky v Írsku Andrej Droba, na ktorého pozvanie malo na oslavách zastúpenie aj mesto Kežmarok.

Počas slávnostného večera bola zároveň odovzdaná Zlatá medaila ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislava Káčera významnej osobnosti slovenskej komunity a zakladateľke Vzdelávacieho centra pre slovenské deti v Dubline Márii Pacherovej in memoriam.

Mgr. Barbora Sosková
vedúca kancelárie primátora