Aktuality

Mesto bez vrakov vďaka mestskej polícii a občanom

07

Zaberajú parkovacie miesto a esteticky škodia okoliu. Reč je o vrakoch áut v meste. Čo robiť, ak v meste vídate dlhodobo odstavené vozidlo, ktoré si tam majiteľ nechal nie ako dopravný prostriedok, ale skôr ako exponát, sa dozviete v nasledujúcom článku.

Za vraky považujeme vozidlá pôsobiace neestetickým a zanedbaným vzhľadom, ktoré nie sú spôsobilé prevádzky, teda svojím technickým stavom nespĺňajú podmienky bezpečnej a plynulej cestnej premávky, prípadne sú trvalo vyradené z evidencie. Rovnako nezanedbateľným faktorom je aj potenciálne ohrozovanie životného prostredia či zaberanie parkovacieho miesta.

Už minulý rok začala mestská polícia riešiť problematiku vrakov automobilov, keďže vždy sa nájdu nezodpovední držitelia vozidiel, ktorí si nesplnia povinnosť vyplývajúcu zo zákona o odpadoch. Na základe toho ešte v decembri bol zadokumentovaný prípad vraku na Bardejovskej ulici, kde dlhodobo stojace vozidlo narušovalo estetický vzhľad mesta.

Následne Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok vyzvali držiteľa vozidla na jeho odstránenie, v lehote do 60 dní sa tak však nestalo. Z uvedeného dôvodu bolo 21. februára vozidlo odstránené a umiestnené na určené parkovisko. Teraz už je na vlastníkovi vozidla, aby si do jedného mesiaca vozidlo prevzal. Ak tak neurobí, môže dôjsť k likvidácií vozidla, pričom všetky náklady s tým spojené je podľa zákona o odpadoch povinný uhradiť držiteľ, resp. vlastník vozidla.

Občania môžu vraky áut nahlasovať mestu

Opätovne vyzývame občanov, aby v prípade, že vo svojom okolí registrujú dlhodobo odstavené vozidlá so znakmi autovraku, danú skutočnosť oznámili prostredníctvom bezplatnej linky 159 na mestskú políciu, prípadne aj prostredníctvom platformy Odkaz pre starostu. Veríme, že aj týmto spôsobom mestská polícia prispieva k estetickejšiemu vzhľadu mesta, uvoľneniu parkovacích miest a zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky.

Štefan Šipula, náčelník mestskej polície, foto: Ondrej Miškovič