Aktuality

Mestská polícia v Kežmarku odchytila hada

MsP Kežmarok_49.13961, 20.43124 (±7m)_14032023_084801

Nielen problematikou bezpečnosti, ale aj kuriózne situácie musia počas výkonu služby riešiť mestskí policajti. Tak tomu bolo aj dňa 14. marca, kedy bol na linku 159 oznámený nález hada pri rodinnom dome v Kežmarku. Príslušník mestskej polície hada odchytil a o spoluprácu bola požiadaná pracovníčka Pieninského národného parku z Červeného Kláštora, ktorá určila, že s najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná o hada Pantheropsis guttatus, ktorý sa v našich podmienkach bežne v prírode nevyskytuje.

Vzhľadom k tomu, že hada nebolo možné vypustiť do jeho prirodzeného prostredia, nakoľko by vzhľadom k naším poveternostným podmienkam uhynul, bol umiestnený v teraristickom krúžku pri CVČ Kežmarok. Mestská polícia bude vykonávať previerky za účelom zistenia majiteľa a následne mu bude tento had vrátený.

plk. Mgr. Štefan Šipula
náčelník mestskej polície