Aktuality

Nová publikácia Múzea v Kežmarku

Ilustračný obrázok

V uplynulých troch rokoch riešilo Múzeum v Kežmarku projekt zameraný na komplexné odborné vyhodnotenie výsledkov archeologického výskumu, ktorý v spolupráci s Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi realizovalo na stredovekej lokalite Sad vo Švábovciach.

Za týmto účelom sa nám podarilo zostaviť tím odborníkov v zložení M. Hajnalová, M. Hudáková, M. Kučerová, K. Šimunková, M. Hložek, T. Janura a M. Uličný z viacerých odborných a vedeckých inštitúcií, ktorí, obrazne povedané, rozobrali nálezisko a nálezy na drobné. A z nich potom skladali obraz života v lokalite v stredoveku.

O výsledkoch odborných analýz zameraných jednak na archívny výskum – jednak na samotné archeologické nálezy sme informovali verejnosť formou prezentácií na webovej stránke múzea. V rámci projektu kežmarská spoločnosť Overhead4D sme vytvorili aj model náleziska na v online 3D platforme. Doplnený je aj o 3D zobrazenia vybraných artefaktov. Zavŕšením projektu je vydanie monografickej publikácie, určenej záujemcom o podrobnejšie a komplexnejšie informácie o výsledkoch projektu.

Publikácia pod názvom Archeologický výskum stredovekej lokality v polohe Sad vo Švábovciach prináša podrobný pohľad na históriu šľachtického rodu pánov zo Šváboviec i na to, ako táto história ovplyvnila vývoj na území obce Švábovce, ktorej história sa koncom stredoveku preplietla aj s históriou Kežmarku. Poukazuje na možnosti využitia archeologického materiálu: od keramiky, cez rôzne drobné nálezy, predmety každodennej potreby alebo luxusné, odpadové produkty rôznych hospodárskych činností až po zvyšky rastlín a zvieracích kostí na datovanie archeologických objektov, spresnenie ich funkcie, na určenie pestovaných rastlín, či zloženie mäsitej potravy, prípadne na rekonštrukciu životného prostredia na lokalite v stredoveku. Cez datovanie jednotlivých objektov a koreláciu s historickými faktmi ponúka možné vysvetlenie následnosti dejov na lokalite samotnej. Vydanie publikácie finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Text a foto: Marta Kučerová, archeológ Múzea v Kežmarku