Aktuality

Oddelenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti naráža na svoje limity. Podstúpi prestavbu

Ilustračný obrázok

Vykonáva chirurgické úkony v čo najkratšom možnom čase, rieši chorobné stavy, ktoré nemožno vyriešiť jednodňovou návštevou ambulancie a zoskupuje pod sebou niekoľko významných medicínskych odborov. Hovoríme o kežmarskom oddelení, v ktorom poskytujú jednodňovú zdravotnú starostlivosť. Jeho súčasný stav je nepostačujúci. Musí prejsť rekonštrukciou.

Zhoda lekárov, pacientov a širšej verejnosti

Nielen zainteresovaní lekári, ale aj pacienti sa vyslovili, že toto oddelenie je už súce na renováciu. Prosto, nedokáže už pokryť základné potreby prevádzky oddelenia. Nehovoriac o ďalších, komplexnejších potrebách.

Mesto disponuje konkrétnym plánom, podľa ktorého sa má oddelenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti nachádzajúce sa v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra pretvoriť na kompaktný a plne funkčný celok. A preto by dosiahnutým výsledkom prestavby malo byť jednoliate a stavebne uzatvorené inovované oddelenie.

Obnova nepotrvá dlho, starostlivosť pobeží v alternatívnych priestoroch

Vypracovaný projekt navrhuje sériu stavebných prác a úprav. Kým k ním však dôjde, všetky prevádzky z danej lokality presunú do inej časti nemocnice. Oddelenie totiž musí fungovať nepretržite – aj v alternatívnych priestoroch. A v provizórnych podmienkach. Pred zahájením prác sa však týmto náležitostiam učiní zadosť.

Spresnime, že práce na obnove oddelenia nepotrvajú dlho. Podľa odhadu len päť mesiacov. Zahŕňajú vybúranie a odstránenie nevyhovujúcich konštrukcií a ich následnú úpravu podľa novej dispozície objektu. Vzniknú teda nové priečky – a teda priestory – ktoré lepšie vystihujú meniace sa potreby oddelenia a pacientov. Obnova prinesie aj realizáciu nových inštalačných zariadení.

Spomeňme, že na mieste je ambulancia s potrebným zázemím, lôžková izba so sociálnymi priestormi, miestnosť pre sestry, kancelária a komunikačné priestory. Ich zmena bude markantná. A rovnako praktická. „Drevená zasklená stena na schodisku bude zrušená, čím sa vytvorí plynulý prechod do ďalšieho podlažia. Centrálna chodba bude predelená, aby sa uzatvorilo oddelenie od chodby a schodiska. V chodbe bude sedenie pre čakajúcich pacientov. Na oddelení ďalej bude prijímacia kancelária a denná miestnosť pre sestry so samostatným WC,“ vyplýva z informácií v projektovej dokumentácii.

Meniť sa bude len vnútrajšok

Vonkajší vzhľad oddelenia ostane zachovaný. „Obvodový plášť a okná zostanú bez zmien. Vymurované budú nové deliace steny a podľa potreby budú upravené pôvodné. Nové otvory budú podchytené prekladmi. Pôvodné podlahy budú vymenené za nové. Obdobne budú vymenené pôvodné keramické obklady. V miestnostiach budú nové znížené podhľady. Povrchy stien budú upravené nátermi. Vymenené budú všetky súvisiace inštalačné rozvody,“ uviedli k projektu z oddelenia rozvoja mesta a výstavby.

Záverom pripomeňme, že Oddelenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti pozostáva z traumatologickej ambulancie, chirurgickej ambulancie, pohotovostnej ambulancie a lôžkovej časti. Zastrešuje obory brušná a všeobecná chirurgia, ortopédia, ORL a vykonáva paletu dôležitých operácii.

Kristián Krempaský, foto: AGEL