Aktuality

Reakcia na podnetnú debatu: cyklotéma v meste rezonuje, prináša impulzy hodné reakcie

Ilustračný obrázok

K téme cyklochodníkov a ich výstavbe sa v tomto roku pristavíme ešte raz. Keď sme sa jej venovali naposledy, písali sme o pláne mesta postaviť cyklochodník smerom k Tatrám. Všimli sme si, že téma u čitateľov vyvolala podnetnú diskusiu. Teraz je vhod zareagovať. Kým opäť nenastane jar, tému otvárame poslednýkrát.

Článok v septembrovom čísle priniesol informácie o plánovanom cyklochodníku smerom z Kežmarku. Skončiť má v dvoch dedinách – v Stráňach pod Tatrami a v Rakúsoch. Ruch diskutujúcich pod zdieľaným článkom však časť debaty presmeroval na ešte nedokončené časti cyklochodníkov v Kežmarku. Povedzme si k dvom hlavným chýbajúcim častiam chodníka zopár slov.

Cyklolávka popod rekonštruovaný most

Prvým úsekom, ktorý v cyklistickej infraštruktúre objektívne chýba, je pod rekonštruovaným mostom pri rieke Poprad. Pri tomto úseku je verejnosti už pomerne známe, že mesto s projektom výstavby cyklolávky popod most nemôže pokračovať. Dôvod? Nezavŕšená rekonštrukcia mosta. A navyše – okolitý areál sa po nej musí dať do pôvodného stavu.

Radnica sa snažila investorovi – Slovenskej správe ciest (SSC) adresovať výhrady súvisiace najmä s pomalou rekonštrukciou mosta. Tá prirodzene brzdí aj projekt výstavby plánovanej cyklolávky.

Na konci augusta predstavitelia mesta zorganizovali stretnutie s námestníkom SSC priamo na mieste. Oboznámili ho s projektom a postupom prác ohľadne dokončenia kežmarského cyklochodníka. „Po naštudovaní dokumentácie, obhliadke mosta a pontónov bolo jasné, že pokiaľ stavba mosta nebude ukončená, pontóny rozobraté a breh upravený do pôvodného stavu, z našej strany nebude možné dostavať cyklochodník. Pre potvrdenie tohto tvrdenia sme následne dali vytýčiť jednotlivé mikropilóty a betónové pätky lávky, ktorú tam máme dostavať,“ uviedli z oddelenia rozvoja mesta a výstavby. S dôvetkom, že mikropilóty boli geodeticky vytýčené na začiatku septembra.

Je to dôležité, keďže z dokladovaného vytýčenia vyplýva, že pontónové mosty zavadzajú. Stoja totiž na mieste kde majú byť zhotovené betónové pätky na osadenie cyklolávky. „Ďalším problémom je, že priamo pod mostom sa majú vŕtať mikropilóty. Kým totiž budú vedľa mosta dočasné premostenia, navŕtavacia plošina sa nebude môcť dostať na jeho druhú stranu,“ konkretizovalo oddelenie rozvoja mesta výstavby. Dodalo, že v tejto chvíli mesto čaká na odpoveď SSC. Bez dokončenej rekonštrukcie mosta a usporiadania okolitého areálu do pôvodného stavu sa totiž projekt dobudovania cyklochodníka popod most nemôže začať.

Do Huncoviec stále po poli

Druhým – a najčastejšie spomínaným úsekom – je chýbajúca časť cyklochodníka medzi Kežmarkom a Huncovcami. Tento príbeh je na dlhšie lakte, než sa čakalo. Pozemky pod uvedenými parcelami sú rozdrobené a vlastní ich mnoho vlastníkov. Kým potrebné časti pozemkov majitelia nepredajú mestu, projekt dostavby ostáva nehybný.

Text a foto: Kristián Krempaský