Aktuality

Rozpis bohoslužieb na veľkonočné sviatky

Nový evanjelický kostol

Rímskokatolícka cirkev

Štvrtok Pánovej večere (Zelený štvrtok) 6. apríla: 18.00 hod. Svätá omša na pamiatku Pánovej Večere.

Piatok Utrpenia Pána (Veľký piatok), 7. apríla: 8.00 hod. Posvätné čítanie a ranné chvály, 15.00 hod. Obrady Veľkého Piatku, 20.00 hod. Krížová cesta na hrade.

Svätá (Biela) sobota, 8. apríla: 8.00 hod. Posvätné čítanie a ranné chvály, 16.00 hod. Požehnanie jedál, 17.00 hod. Požehnanie jedál, 20.00 hod. Veľkonočná vigília.

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, 9. apríla: 6.30 Svätá omša, 7.30 hod. Požehnanie jedál, 8.00 Svätá omša, 9.00 Svätá omša v priestoroch cirkevnej školy, 10.00 hod. Svätá omša s priamym prenosom KTV, 16.00 hod. Svätá omša, 18.30 hod. Svätá omša.

Evanjelická cirkev

 

Zelený štvrtok, 6. apríla: 18.00 hod. Služby Božie s Večerou Pánovou.

Veľký piatok, 7. apríla: 8.00 hod. Služby Božie s Večerou Pánovou, 9.00 hod. Pašiové služby Božie Pašie

Veľkonočná nedeľa, 9. apríla: 9.00 hod. Slávnostné služby Božie

Veľkonočný pondelok, 10. apríla: 9.00 hod. Služby Božie

Gréckokatolícka cirkev

 

Svätý a Veľký štvrtok, 6. apríla: 17.00 hod. Liturgia svätého Bazila Veľkého s večierňou, Utiereň a sväté a spasiteľné strasti nášho Pána Ježiša Krista.

Svätý a Veľký piatok, 7. apríla: (zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec. Pôst) 8.00 hod. Kráľovské hodinky, 15.00 hod. Večiereň s uložením plaščenice do hrobu, 17.00 hod. Adorácie pri Božom hrobe, 22.00 hod. Zakončenie adorácie.

Svätý a Veľká sobota, 8. apríla: 8.00 hod. Jeruzalemská utiereň, 10.00 hod. Adorácie pri Božom hrobe, 17.00 hod. Liturgia svätého Bazila Veľkého s večierňou, adorácia pri Božom hrobe, 22.00 hod. Nadhrobná polnočnica.

Svätý a Veľká nedeľa Paschy, 9. apríla: 5.00 hod. Utiereň Vzkriesenia a požehnanie pokrmov, 9.00 hod. Svätá liturgia s požehnaním pokrmov a myrovanie, 15.00 hod. Paschálna večiereň.

Svetlý pondelok, 10. apríla: 9.00 hod. Svätá liturgia so sprievodom okolo chrámu.

Svetlý utorok, 11. apríla: 17.00 hod. Svätá liturgia.

Spracovala Miroslava Petríková