Aktuality

ROZPIS BOHOSLUŽIEB V KEŽMARKU DO SVIATKU TROCH KRÁĽOV

01

Rímskokatolícka cirkev

Preblahoslavenej Panny Márie Bohorodičky prikázaný sviatok, 1. január: bazilika 6.30, 8.00, 10.00, 16.00, 18.30, 9.00 – Sídlisko Juh

Zjavenie Pána, 6. január: bazilika 6.30, 8.00, 10.00, 16.00, 18.30 hod., 9.00 hod. – Sídlisko Juh

Gréckokatolícka cirkev

Obrezanie podľa tela nášho Spasiteľa Ježiša Krista, 1. január: 8.15 hod. Utiereň, 9.00 hod. Liturgia sv. Bazila Veľkého a myrovanie.

Predvečer osvietenia, 5. január (zdržanlivosť od mäsa a pôst) s posvätením vody: 7.00 hod. Kráľovské hodinky, 15.00 Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou a Veľké jordánske svätenie vody, 22.00 Veľké povečerie s lítiou.

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, 6. január: 8.15 Utiereň, 9.00 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho a myrovanie. 11.00 hod. – Posvätenie príbytkov, možnosť nahlasovania v chráme.

Evanjelická cirkev

1. január – Nový rok – 9.00 hod.

6. január – Zjavenie Krista Pána mudrcom – 9.00 hod.