Aktuality

Škola umeleckého priemyslu oživuje drevenú krásu

17

Rímskokatolícky kostol svätej Anny v Tatranskej Javorine patrí k unikátnym stavbám sakrálnej architektúry. Nielen tým, že ide o drevený chrám postavený v horskom prostredí, ale aj súvislosťami jeho vzniku.

Kostol svätej Anny v Tatranskej Javorine bol postavený v rokoch 1902 – 1903 z iniciatívy pruského kniežaťa Kristiána Kraft Hohenlohe, ktorý napriek tomu, že bol protestant, financoval stavbu pre katolíckych obyvateľov. Stavba bola zrealizovaná zo smrekovca – červeného smreka, rovnako aj mobiliár kostola.

Študenti odboru konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku pod vedením učiteľa praxe Mgr. Vladimíra Reznického mohli otestovať svoje vedomosti a zručnosti pri práci na revitalizácii jednotlivých častí mobiliára Kostola sv. Anny v Tatranskej Javorine. Na hlavnom oltári, ktorý má neogotické dekoratívne prvky, realizovali čistenie, doplnenie chýbajúcich a odlomených prvkov ako rímsy či ozdobné lišty. Po prebrúsení jednotlivých častí oltára nanášali na mixtion plátkové zlato, teda pozlacovali.

Rovnako postupovali pri krstiteľnici, oltárnej menze, ambone a paškálovom svietniku. V interiéri kostola sa nachádza aj kazateľnica, ktorá bude reštaurovaná priamo v priestore chrámu v máji v rámci súvislej umeleckej praxe. V súčasnosti prebieha v školskej dielni reštaurovanie patronátnej lavice, v záhlaví ktorej sa nachádza erb kniežaťa Hohenlohe.

V tomto prípade sa harmonicky prepája prax a teoretické vyučovanie v odbore konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb, existencia ktorého má aj v digitálnej dobe opodstatnenie. Len odborne pripravení absolventi sa môžu podieľať na zachovaní kultúrneho dedičstva pre budúce generácie.

Miroslava Kovalčíková, ed. Ondrej Miškovič, foto: archív školy