Aktuality

Skúsenosti prišiel odovzdať do domoviny

Ilustračný obrázok

Primátor mesta vymenoval do funkcie riaditeľa Centra voľného času Radovana Dejneku 1. mája. Po prvých skúškach na riaditeľskej stoličke, keď sa musel popasovať s letnými tábormi a prihláškami na krúžky, sme mu položili zopár otázok, aby sme vám predstavili mladú posilu v radoch riaditeľov školských zariadení v meste.

Môžete sa naším čitateľom v krátkosti predstaviť?

Volám sa Radovan Dejneka, celý život som vyrastal v Kežmarku. Až po základnej škole som odišiel študovať do Košíc na športové gymnázium zo zameraním na trénerstvo. Po jeho úspešnom ukončení sa mi podarilo dostať na Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde som úspešne absolvoval magisterské štúdium so zameraním na učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo. Po skončení štúdia som odišiel pracovať do Prahy, kde som bol šesť rokov. Popri práci učiteľa som sa venoval mládeži ako florbalový tréner, kde vlastním tretiu najvyššiu licenciu.

Ako ste zvládli nástup do škôl a koľko detí sa prihlásilo na krúžky v meste?

Do Centra voľného času Kežmarok nám prišlo okolo 950 prihlášok na krúžky. V novom školskom roku otvárame 25 aktívnych krúžkov pre všetky vekové kategórie. Pred akými výzvami ste stáli od svojho nástupu? Od môjho začiatku 1. mája sa nám podarilo opraviť celé oplotenie areálu, ktoré bolo v nevyhovujúcom stave. V zadnej časti sme osadili novú bránku, aby obyvatelia mohli vstupovať na naše ihrisko z oboch strán a zvládli sme opraviť všetky prvky detského ihriska, ktoré u nás máme. Momentálne pracujeme na brúsení a lakovaní všetkých lavičiek. Bohužiaľ, stretávame sa s tým, že naša práca mnohokrát vyjde nazmar, pretože ráno po príchode do práce máme znova zničené ploty alebo ďalšie prvky. Preto bolo našou najvyššou prioritou zabezpečiť areál kamerovým systémom s priamym napojením na mestskú políciu. To sa nám podarilo, za čo by som chcel poďakovať pánovi primátorovi a všetkým našim poslancom. Vyhoveli našej požiadavke, a tak sme tento projekt dokázali zrealizovať. Chcel by som požiadať všetkých obyvateľov a návštevníkov nášho areálu, aby sa k majetku mesta správali tak, aby sme nemuseli riešiť zničený majetok cez kamerový systém a mestskú políciu. Naším ďalším prioritným cieľom bude získať financie na zvýšenie oplotenia na multifunkčnom ihrisku tak, aby sme zvýšili bezpečnosť pri športových aktivitách a zabránili ďalšiemu ničeniu majetku.

Ako prebiehali letné tábory v Kežmarku?

Naše leto bolo naozaj pestré. Mali sme sedem denných táborov s rôznym zameraním od florbalového, športového, turistického až po lezecký kemp. Na táboroch sa zúčastnilo približne 400 detí. Mali množstvo športových aj kultúrnych zážitkov a verím, že všetci si prišli na svoje. Organizovali sme aj dve charitatívne akcie, kde sa nám podarilo za spolupráce partnerov vyzbierať 4 300 eur pre detské oddelenie nemocnice v Kežmarku a 800 eur pre kežmarský útulok.

A čo zima, ktorá nám klope na dvere? Máme sa na čo tešiť?

Nejaké plány na zimu už máme. Čakajú nás dva veľké florbalové turnaje nielen pre deti z nášho krúžku. Ďalej Mikuláš v centre voľného času, karneval, a ak bude záujem, chceli by sme vianočné dielničky. Tie budú určené pre všetkých. Deti a ich rodičia si budú môcť vytvoriť adventné vence, upiecť perníky alebo vytvoriť vianočné ozdoby. Ondrej Miškovič, foto: archív redakcie