Aktuality

Túžba stať sa kňazom v jeho srdci znela dlho

00_cirkev_Filický_3000_OPR

Kaplán Rímskokatolíckej farnosti Kežmarok Mgr. Lukáš Filický je novokňazom, ktorý  pochádza z malebnej dedinky Hnilec. S Kežmarkom ho okrem prvej farnosti spája fakt, že tu má rodinné korene. Viac sa dočítate v rozhovore pre Noviny Kežmarok.

Mohli by ste sa naším čitateľom v krátkosti predstaviť?

Volám sa Lukáš Filický a pochádzam z malej spišskej dedinky Hnilec. Mám mladšieho brata. Prvý stupeň základnej školy som navštevoval v Hnilci a druhý stupeň som ukončil v susednej dedinke Mlynky. Po ukončení deviateho ročníka som študoval na Strednej odbornej škole v Spišskej Novej Vsi, kde som v roku 2017 zmaturoval v odbore mechanik-elektrotechnik. Následne na to som nastúpil do Kňazského seminára v Spišskom Podhradí. V tomto roku po úspešnom absolvovaní štátnej skúšky a obhajobe diplomovej práce som ukončil štúdium a 17. júna som prijal z rúk Mons. Jána Kuboša prijal kňazské svätenie.

Ako ste sa dozvedeli o dekréte do mesta Kežmarok a aká bola vaša reakcia?

O svojom pôsobení vo farnosti Kežmarok som sa dozvedel v deň svojej kňazskej vysviacky. Veľmi som sa potešil, že mojím prvým pôsobiskom bude práve mesto Kežmarok.

Poznali ste mesto Kežmarok predtým?

Áno. Minulý rok som bol v tejto farnosti pár týždňov na svojej diakonskej praxi. V tomto meste mám aj svoju rodinu, takže Kežmarok nebol pre mňa neznámym mestom.

Aká bola vaša cesta k povolaniu?

Moja cesta ku kňazstvu bolo zaujímavá, krásna a niekedy aj náročná. Pochádzam z katolíckej rodiny, kde som vieru prežíval od malička. Túžba stať sa kňazom v mojom srdci znela dlho. Ale niekedy boli situácie, ktoré zahlušili Boží hlas v mojom srdci. Posledné roky až mesiace štúdia na strednej škole opäť obnovili túto moju túžbu stať sa kňazom. K rozhodnutiu stať sa kňazom mi pomohol aj dobrý príklad a vzor kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti. Taktiež aj čas v kňazskom seminári mi pomohol v tom, že vo mne viac rástla túžba ku kňazstvu.

Mladí sa nechcú viazať rodinne ani rozhodnúť pre Cirkev, ak aj cítia povolanie. Je to podľa vás problémom doby? Čo by ste odkázali tým, ktorí váhajú?

Pri tejto otázke si pomôžem udalosťou zo Svätého písma. Pán Ježiš sa modlil v Getsemanskej záhrade pred udalosťami umučenia. V modlitbe prosil nebeského Otca, aby od neho odobral ten kalich. Avšak vzápätí hovorí tieto slová: „Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane.“ Prežívame dobu, ktorá je náročná a ťažká. Každý človek vidí v prvom rade svoje zabezpečenie. Avšak to nie je prioritou, lebo je to čosi, čo sa raz pominie – to materiálne. Preto by som odkázal mladým, aby sa nebáli vo svojom živote robiť rozhodnutia. Rozhodnutie, či už do manželstva, do kňazstva či do rehole. Dnešná doba potrebuje ľudí, ktorí svojím životom ukazujú, že vedia dodržať svoje slovo. Takých, ktorí sú verí a odvážni. Dnešný svet znovu potrebuje vidieť mužov a ženy slova.  Potrebujeme odvážnych mladých!

Ondrej Miškovič, foto: archív Lukáša Filického