Aktuality

V máji učitelia a žiaci Grundschule pocestujú do Viedne

V rámci projektu Erasmus+ zameraného na jazykovú rôznorodosť, cestu na pracovný trh a k poznatkom vlastnej spoluzodpovednosti k životnému prostrediu sme pri príležitosti štvrtého stretnutia partnerských škôl zavítali do Holandska.

Na výmennom pobyte sme sa zúčastnili ako skupinka pozostávajúca zo šiestich žiakov ôsmych a deviatych ročníkov a dvoch učiteliek. Dlhú cestu, ktorá nás delila od holandskej školy v obci Grijpskerk, sme absolvovali jazdou vlakom. Z Viedne, kde sa k nám do vlaku pripojili žiaci zo školy v Rumunsku, sa hneď celú noc cestovalo veselšie. Keď sme sa ráno prebudili, nevedeli sme sa vynadívať na široko-ďaleko rozprestierajúce sa rovné pláne a oku lahodiacu architektúru holandských dedín a fariem. Do nášho cieľa sme dorazili tesne po obede. Na vlakovej stanici nás už čakali a vrelo privítali učitelia školy, žiaci a ich rodičia. Naši žiaci sa potom odobrali do hosťovských rodín, ktoré sa o nich po celú dobu starali ako o svojich vlastných.

Všetkým nám sa na druhý deň hneď z rána začal pestrý program spoločným stretnutím v škole. Po úvodnom zoznámení sa nasledovali CLIL hodiny, ktoré si pripravili učitelia zo zúčastnených partnerských krajín (Maďarsko, Rumunsko, Rakúsko, Holandsko a Slovensko) a ktoré súviseli s témou životného prostredia a jeho súčasnými problémami, či s témou turizmus a jeho udržateľnosť. Teoretické poznatky získané na hodinách sme si nasledujúce dva dni mohli overiť v praxi. Spoznali sme život na typickej holandskej mliečnej farme, naučili sa niečo o jej prevádzkovaní a ochutnali výborné produkty, ktoré táto rodinná farma vyrába. Navštívili sme univerzitné mesto Groningen, prešli sa jeho uličkami, kanálmi a historickým námestím. Zážitkom bola sprevádzaná túra po kultúrnom centre Forum, v ktorom sa nachádza knižnica, kino, múzeum, rôzne výstavy a exhibície, kaviarne, reštaurácie a turistický obchodík. Zo strechy tejto budovy sme si urobili panoramatické fotky.

Na holandskom ostrove Schiermonnikoog sme si teóriu o udržateľnom turizme prepojili s návštevou národného parku, ktorý pokrýva veľkú časť ostrova a je vyhlásený za lokalitu svetového dedičstva UNESCO. Pešia exkurzia do národného parku so sprievodcom a prechádzka po pláži v nás zanechala nemý úžas nad rôznorodosťou prírodných krás, akými sú pláže, bahenné plochy, duny, slané močiare, ale aj nad pestrosťou vtákov a živočíchov, ktorú táto oblasť zahŕňa.

Po výletoch nasledovalo zhodnotenie celého projektu zo strany žiakov, ktorí si vybrali svojich zástupcov do žiackeho parlamentu. Mohli sa tak vyjadriť a diskutovať o dôležitých bodoch a otázkach, ktoré sa pri vyučovaní objavili. Projekt bol zároveň zhodnotený aj učiteľmi a obohatený o ich pracovné stretnutia, na ktorých si mohli vzájomne vymeniť poznatky a skúsenosti zo svojich domovských škôl. Na záverečné vyhodnotenie projektu vycestujeme do Viedne ešte v máji.

Radoslava Rákociová, Miroslava Duračinská

Text pod foto: Žiaci a učitelia zo Základnej školy Grundschule navštívili Holandsko.