Aktuality

Vážime si našich seniorov

Primator_J.Ferencak_portret_12.9.2022 _Hector_Cintula_@Hectorate_photodesign014@hektorat_

Október je mesiacom, ktorý patrí seniorom. Jeseň, ktorá je všade naokolo nám pripomína aj ľudský život, ktorý po svojich aktívnych rokoch prichádza do oddychu, nejde však o obdobie smutné, ale pestré ako listy na stromoch. Mesto Kežmarok sa pýši titulom Senior Friendly a naozaj sa stará o vážne, dôležité a často aj základné podmienky kvalitného a plnohodnotného života seniorov. A tým je napríklad opatrovateľská služba, ktorú mesto poskytuje takmer sedemdesiatim seniorom. O pohodlie našich seniorov sa stará 30 stálych zamestnankýň. Aby dostali kvalitné služby, naše opatrovateľky sú zapojené do projektu na podporu opatrovateľskej služby. Snažíme sa, aby boli naše služby na čo najvyššej úrovni a vaše náklady čo najnižšie. Teší nás, že aj počas zložitého obdobia pandémie sme opatrovateľskú službu poskytovali bez prerušenia. Súčasťou starostlivosti mesta o seniorov je ich stravovanie v Zariadení pre seniorov a v Zariadení opatrovateľskej služby. Záujem o túto službu z roka na rok stúpa. V súčasnosti využíva službu varenej stravy takmer 150 stravníkov, väčšina z nich dostane obed vďaka rozvozu priamo domov. S cieľom zvyšovania úrovne bývania seniorov mesto Kežmarok zrealizovalo kompletnú rekonštrukciu všetkých oddelení Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby. Zvýšil sa tak ich štandard bývania aj poskytovania sociálnych služieb. Približne päťdesiatim seniorom prispieva mesto finančne aj na úhradu ubytovania. Využívame tiež moderné technológie, ktoré starším s obmedzeným pohybom umožňujú navštevovať pamiatky mesta z pohodlia domova. Kežmarskí seniori môžu voľný čas tráviť aj v Dennom centre na Ulici Martina Lányiho 3. Zabezpečili sme v ňom rekonštrukcie sociálneho zázemia, bezbariérové toalety v hodnote 10 tisíc eur a staráme sa o sústavné vylepšovanie interiéru i exteriéru tohto obľúbeného zariadenia. Mesto sa tiež postaralo o zvýšenú kvalitu voľnočasových zariadení, napríklad upravilo altánok, zveľadilo športové ihriská a mnohé ďalšie. Za rok 2016 aj 2017 získalo naše mesto titul Senior Friendly, čo znamená mesto ústretové voči seniorom. Titul Európske mesto športu 2022 umožnil mestu finančne prispieť na športové zariadenia aj pre seniorov. Dovoľte mi zaželať Vám všetkým naším seniorom predovšetkým dobré zdravie, osobnú i rodinnú pohodu a radosť z predstavy, že ste nám – Vašim pokračovateľom – odovzdali všetky skúsenosti a vedomosti, ktoré sa usilujeme naďalej rozvíjať a zdokonaľovať.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA

Váš primátor