Aktuality

Vianočný program a osemdesiatiny Karola Purtza

Purtz

Klub priateľov Magury pri príležitosti osemdesiatych narodenín dlhoročného vedúceho a choreografa Ing. Karola Purtza vytvoril špeciálny program.

Umelecká tvorba Karola Purtza v Magure bola originálna s nesmiernym citom pre estetické stvárnenie na javisku. Zanechal v súbore nezmazateľnú stopu. Keďže náš Karol oslávil osemdesiatiny, členovia folklórnych súborov Magurák, Magura a Maguráčik pripravili vianočný program a zároveň ho venovali aj Karolovi k jeho narodeninám.

Vedúci súboru Magurák Ladislav Leibitzer oslovil Juraja Švedlára, vedúceho FS Maguráčik, a vedúcich súbor Magury a za pomoci Klubu priateľov Magury a mesta dali hlavy dokopy a spoločne zostavili program, ktorý sa konal 9. decembra v Mestskom kultúrnom stredisku. Zatancovali hlavne tance, ktoré pre súbor vytvoril Karol. Karol je členom súboru Magurák, a tak členovia súboru zatancovali Karolove tance: Zišli sa Gorali, Kresaný, Pri Dunajcu a spev A jo hlopiec.

FS Magura ukázala Karolovu najkrajšiu choreografiu Mamušenka a Keď ťa budú čepčiť – ždiarska svadba. Program spríjemnili deti zo súboru Maguráčik, ktoré mali dva vstupy. Vo svojom druhom vstupe ukázali vianočné zvyky a koledy. Ďakujeme divákom za príjemnú atmosféru, ktorú odmenili potleskom.

Iveta Ľachová, foto: Ondrej Miškovič