Aktuality

Vydávanie vstupeniek na podujatie Európske ľudové remeslo 2023

Screen Shot 2023-04-19 at 5.23.48 PM

Organizačný výbor EĽRO informuje občanov Mesta Kežmarok o možnosti prevzatia jedného kusu bezplatnej vstupenky na Festival Európske ľudové remeslo 2023 s neobmedzeným vstupom. V poradí 31. ročník EĽRO sa uskutoční od 7. júla 2023 do 9. júla 2023 v centre mesta Kežmarok. Prevziať jeden kus bezplatnej trojdňovej vstupenky si môže zástupca bytovej jednotky – občan s trvalým pobytom v meste Kežmarok. Vydávanie bezplatných vstupeniek bude realizované v štyroch výdajných miestach v termíne od 1. júna 2023 do 30. júna 2023. Pre získanie vstupenky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz. Jedna vstupenka platí pre jednu bytovú jednotku – obytný alebo rodinný dom, nie pre jedného občana.

Informácie pre občanov z Ulíc Hlavné námestie a Hradné námestie

Obyvatelia s trvalým pobytom v areáli festivalu na uliciach Hlavné námestie a Hradné námestie, ktorí nemajú možnosť vstupu k nehnuteľnosti z vonkajšej strany areálu majú nárok na bezplatný vstup pre všetkých členov domácnosti, ktorí majú trvalý pobyt v nehnuteľnosti na vyššie uvedených uliciach. Bezplatné vstupenky pre všetkých členov domácnosti s trvalým pobytom v nehnuteľnosti si môže zástupca bytovej jednotky vyzdvihnúť na Mestskom úrade Kežmarok, budova radnice, Hlavné námestie 1 v termíne od 1. júna 2023 do 30. júna 2023 v čase vydávania bezplatných vstupeniek uvedených nižšie. K prevzatiu vstupeniek je potrebné predložiť platný občiansky preukaz. Tieto domácnosti nemajú nárok na jeden kus bezplatnej trojdňovej vstupenky do domácnosti.
Obyvatelia s trvalým pobytom v areáli festivalu na uliciach Hlavné námestie a Hradné námestie, ktorí majú možnosť vstupu k nehnuteľnosti z vonkajšej strany areálu majú nárok len na jeden kus bezplatnej trojdňovej vstupenky, ktorú si môže prevziať zástupca bytovej jednotky, ktorý má trvalý pobyt na vyššie uvedených uliciach na Mestskom úrade, budova Radnice, Hlavné námestie 1, Kežmarok v termíne od 1. júna 2023 do 30. júna 2023 v čase úradných hodín v čase vydávania bezplatných vstupeniek uvedených nižšie. K prevzatiu vstupeniek je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.

Areál festivalu EĽRO

Areál festivalu bude ohraničený tromi bránami, na Hlavnom námestí pred budovou Mestskej polície, na Ulici Novej pri Kežmarskom hrade a pri Banke ČSOB na Hviezdoslavovej ulici.

Výdajné miesta na prevzatie vstupeniek s určením ulíc:

1. Mestský úrad Kežmarok, budova radnice, Hlavné námestie 1
Ulice: Baštová, Biela voda, Cintorínska, Dávida Frolicha, Dr. Alexandra, Dr. D.Fischera, Fraňa Kráľa, Garbiarska, Gaštanová, Gen. Štefánika, Hlavné námestie, Hradné námestie, Hradný vrch, Hradská cesta, Hviezdoslavova, Huncovská, Ivana Stodolu, J. Chalúpku, J. Jesenského, J. Kraya, J. Záborského, Kamenná baňa, Kláštorná, Komenského, Kostolné námestie, Krvavé pole, Kukučínova, Ľubická cesta, Michalská, Mučeníkov, Nábrežná, Nad traťou, Nižná brána, Nová, P.J. Šafárika, Pod lesom, Poľná, Priekopa, Pri zastávke, Rázusova, S. Tomášika, Slavkovská, Starý trh, Sihoť, Strelnica, Suchá hora, Štúrova, Tatranská, Tehelňa, Trhovište, Toporcerova, Vyšný mlyn, Zochova

2. Matričný úrad Mesta Kežmarok, Hlavné námestie 3
Ulice: Bardejovská, Dr. Alexandra, Garbiarska, Gen. Štefánika, Huncovská, Južná, Košická

3. Matričný úrad Mesta Kežmarok, Hlavné námestie 3
Ulice: Karola Kuzmányho, Lanškrounská, Levočská, Martina Lányho, Možiarska

4. Kežmarská informačná agentúra, Hlavné námestie 64
Ulice: Nad traťou, Nižná brána, Obrancov mieru, Petržalská, Pod lesom, Pod traťou, Pradiareň, Severná, Toporcerova, Tvarožnianska, Záhradná, Weilburská

Časy vydávania vstupeniek a možnosti zakúpenia vstupeniek

Vstupenky si môže zástupca bytovej jednotky vydvihnúť podľa ulíc na príslušnom výdajnom mieste v nasledujúcich hodinách:
Pondelok: 8.00 – 15.00 hod.
Utorok: 8.00 – 15.00 hod.
Streda: 8.00 – 16.00 hod.
Štvrtok: 8.00 – 15.00 hod.
Piatok: 8.00 – 14.00 hod.

Vydávanie voľných vstupeniek bude ukončené dňa 30. júna 2023 o 14.00 hod. Po tomto termíne sa vstupenky do domácnosti vydávať nebudú. Zakúpiť vstupenky si môžete online cez Ticketportal, alebo v priestoroch Kežmarskej informačnej kancelárie. Všetky informácie o pripravovanom festivale budú zverejnené na webstránke www.elro.kezmarok.sk a v júlovom vydaní Novín Kežmarok.