Aktuality

Vyhodiť odpad na zbernom dvore je lacnejšie ako riskovať pokutu za čiernu skládku

12_spravodajstvo_cierneskladky_2000

Mestská polícia sa pomerne často stretáva s oznámením o divokých skládkach odpadov v našom meste.

Je nám jasné, že divoké skládky sú zakladané vtedy, ak sa na mieste nenachádza hliadka polície, pretože nikto si nedovolí pred nami voľne uložiť odpad. Sme preto nútení na zistenie osôb, ktoré divoké skládky založili, využívať hlavne technické zariadenia ako kamery a v poslednej dobe aj fotopasce. Na základe nich sme už niekoľkokrát zistili pôvodcov divokých skládok, a tých sme vyriešili uložením sankcií.

Sankcie za vytvorenie čiernej skládky

Občania si často neuvedomujú, že založením divokej skládky sa dopúšťajú priestupku na úseku životného prostredia, za ktorý im môže byť v zmysle zákona o priestupkoch na mieste uložená bloková pokuta do výšky 33 eur. Ak sa dopúšťajú protiprávneho konania podľa zákona o odpadoch, môže im byť uložená pokuta až do výšky 1 500 eur a právnickej osobe môže byť uložená sankcia až do výšky 16 590 eur. Tiež si neuvedomujú, že v prípade, ak bola nezákonným uložením odpadu spôsobená vlastníkovi nehnuteľnosti škoda vyššia ako 266 eur, môže ísť v danom prípade až o spáchanie trestného činu podľa trestného zákona.

Chladničky sa zbavil vyhodením za plot

Na základe mestského kamerového systému bola aj 31. decembra minulého roku zistená nepovolená skládka. 30-ročný Kežmarčan uložil za oplotenie jednej z miestnych firiem starú nepotrebnú chladničku. Následným šetrením príslušníkov mestskej polície bol páchateľ stotožnený, za jeho konanie mu bola uložená bloková pokuta v zmysle platných právnych predpisov.

Chceme požiadať občanov, ak by boli svedkami toho, ako niekto ukladá odpad mimo vyznačených miest, aby okamžite túto skutočnosť oznámili na linku 159. Každý takýto oznam okamžite preveríme a prijmeme príslušné opatrenia.

plk. Mgr. Štefan Šipula

náčelník mestskej polície