Aktuality

Významné výročie pre kežmarských turistov

05 - Významné výročie pre kežmarských turistov

Rok 2023 je pre nás turistov o to významnejší, že si pripomíname 150. výročie vzniku Uhorského karpatského spolku, ktorý bol založený práve v Kežmarku v roku 1873.

Uhorský karpatský spolok začal svoju činnosť za nesmierne ťažkých a komplikovaných podmienok 19. storočia a mal nezastupiteľné miesto v poznávaní, sprístupňovaní a rozvoji nielen Vysokých Tatier. Spolok združoval milovníkov prírody, prírodných vied a turistiky z celého Uhorska. Vybudoval základnú sieť turistických chodníkov, chát a útulní, vo Vysokých Tatrách zorganizoval vodcovskú službu a podieľal sa aj na počiatkoch ochrany prírody. K jeho odkazu sa hrdo hlásime ako nástupnícka organizácia – Klub slovenských turistov.

Vo februári sme sa zúčastnili na XII. ročníku Podhalianskeho behu na lyžiach v Novom Targu a na Matejskom pochode v Tvarožnej. V marci sme sa v Košiciach zúčastnili na prednáške  venovanej historickým okolnostiam vzniku Uhorského karpatského spolku a navštívili sme Ľubovniansky hrad a jeho okolie. V kalendári podujatí máme na tento rok pripravených takmer 40 rôznych turistických akcií v rámci celého Slovenska.

Zaujímavá je aj veková štruktúra nášho klubu. 25 detí do 15 rokov tvorí turistický oddiel mládeže, 2 študenti, 51 dospelých, 27 dôchodcov do 69 rokov a 33 dôchodcov nad 70 rokov. Spolu KST Zlatná Kežmarok k 31. marcu 2023 eviduje 141 aktívnych členov.

Zuzana Rumlová