Aktuality

Z cirkevného kalendára

Nový evanjelický kostol

Z cirkevného kalendára

Po vianočnom období nasleduje obdobie fašiangov a bezprostredná príprava na pôst a Veľkú noc. Prinášame vám prehľad najdôležitejších dátumov tohto obdobia.

6. január (piatok) – Zjavenie Pána (RKC), Zjavenie Krista Pána mudrcom (ECAV), Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista – posvätenie vody (GKC)
18. – 25. január – Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov (EKUM)
20. február (pondelok) – Začiatok Veľkého pôstu t. j. Svätej Štyridsiatnice (GKC)
22. február (streda) – Popolcová streda – začiatok pôstu (RKC, ECAV)
25. marec (sobota) – Zvestovanie našej Presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne (GKC), Zvestovanie Pána (RKC)
26. marec (nedeľa), 5. pôstna nedeľa – Odpustová slávnosť v Bazilike sv. Kríža (RKC), Smrtná nedeľa – začiatok čítania pašií (ECAV)
2. apríl (nedeľa) – Kvetná nedeľa – požehnanie ratolestí/bahniatok (GKC) – nedeľa utrpenia Pána (RKC), odpustová slávnosť v Bazilike sv. Kríža (RKC), Kvetná nedeľa – pokračovanie čítania pašií (ECAV)
6. apríl (štvrtok) – Zelený štvrtok (RKC), Veľký štvrtok (GKC)
7. apríl (piatok) – Svätý a Veľký piatok (GKC, RKC), Veľký piatok – dokončenie čítania pašií (ECAV)
9. apríl (nedeľa) – Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania (RKC, ECAV), Svätá a Veľká nedeľa Paschy – Svetlé Kristovo vzkriesenie – požehnanie pokrmov (GKC)
10. apríl (pondelok) – Veľkonočný pondelok/Svetlý pondelok (EKUM)

Spracovala Miroslava Petríková

Vysvetlivky:
EKUM – spoločné pre všetky cirkvi
RKC – pre rímskokatolícku cirkev
GKC – pre gréckokatolícku cirkev
ECAV – pre evanjelickú cirkev augsburského vyznania