Aktuality

Za desaťročie prúdili investície do všetkých oblastí kultúry mesta

22

Kultúra je dôležitou súčasťou diania v meste a na to, aby mohli byť obyvateľom ponúkané kvalitné podujatia, musia byť vytvorené i adekvátne podmienky. Neustále treba investovať do vybavenia a rekonštrukcie kultúrnych sál a iných priestorov.

Za ostatných desať rokov sa do kultúrneho strediska, kina, knižnice či výstavnej siene investovali viaceré prostriedky z rozpočtu mesta či z iných grantových zdrojov.

Vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska (MsKS) bolo kompletne zrekonštruované javisko i javisková konštrukcia, prostredníctvom grantu bolo modernizované osvetlenie javiska a sály. Po havarijnej situácii bola opravená strecha a zrekonštruované priestory malej sály MsKS. Najnovšou investíciou je zakúpenie moderného prenosného pódia na externé podujatia.

Kino Iskra začalo pred desiatimi rokmi premietať digitálne, to znamená, že bola z mestského rozpočtu a príspevku Audiovizuálneho fondu zakúpená digitálna premietacia technika, ktorá umožňuje premietanie aj vo formáte 3D, nové plátno a moderné 7.1-kanálové ozvučenie. O rok neskôr bolo zrekonštruované hľadisko, vymenené sedačky za pohodlné čalúnené, a hoci sa kapacita miest znížila na 148, diváci si užijú väčší komfort pri sledovaní filmov.

Vo foyer kina bola odstránená stará šatňa, čím sa vytvoril priestor na sedenie pre tých, ktorí čakajú na premietanie. Pre kinosálu bola v rámci rekonštrukcie reduty dôležitá výmena okien v sále, ktorá spoločne s novou vzduchotechnikou a kúrením opäť zvýšila divácky komfort. Pred kinom pribudol nový vstup do budovy, osvetlené vitríny na plagáty a svietiaci názov kina nad vchodom.

Azda najväčšou zmenou prešla mestská knižnica, ktorá sa po približne štyridsiatich rokoch presťahovala z prízemia reduty do nových a väčších priestorov na Hlavnom námestí 64, kde okrem nej sídli i informačná agentúra a výstavná sieň, ktorá sa sem presťahovala z budovy Barónky.

Celkovo od roku 2016 bolo v rámci Fondu na podporu umenia pre kežmarskú knižnicu podporených 14 projektov v hodnote vyše 40-tisíc eur, ktoré boli použité na každoročné doplnenie a aktualizáciu knižničného fondu, skvalitnenie ochrany a uloženia dokumentov cez výmenu knižničných regálov, zlepšenie technického vybavenia knižnice, kedy sa zakúpil notebook, premietacie plátno, počítač, snímače kódov, vybavenie účelovej miestnosti na realizáciu kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích podujatí,

zriadenie detského kútika a modernizáciu čitárne špeciálnymi účelovými skrinkami na

uloženie periodík. Z ďalších grantov boli vymenené aj výpožičné pulty, zakúpené konferenčné stolíky a kreslá do čitárne.

A čo prinesie budúcnosť? Azda najväčšou výzvou pre mesto je výstavba nového moderného, kapacitne vyhovujúceho domu kultúry. Táto téma rezonuje v meste už niekoľko desaťročí. „Vhodný priestor pre jeho umiestnenie bol už vytypovaný vedľa budovy polikliniky. Dotknuté územie je zastavané objektami, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta. Historicky cenné územie a samotná výstavba si však vyžaduje dlhodobejšiu prípravu,“ píše sa v sekcii Investície a rekonštrukcie na internetovej stránke mesta.

 

Boris Švirloch, foto: Ondrej Miškovič