Aktuality

Zápis do úvodného ročníka

Yellow Red Playful School To Do list Schedule

Základná škola s materskou školou Nižná brána Kežmarok pozýva všetkých škôlkarov – predškolákov a ich rodičov na ZÁPIS DO ÚVODNÉHO ROČNÍKA dňa 29.5.2023
od 8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00 hod.
Dieťa do školy zapisuje zákonný zástupca, ktorý predloží svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Dokumentácia k zápisu sa vypisuje priamo v škole.
Úvodný ročník:
• Určený pre predškolákov s odkladom školskej dochádzky a poruchami reči
• Poskytuje individuálnu logopedickú starostlivosť pod odborným dohľadom „logopéda každý deň“
• Hravou formou pripraví dieťa na zápis do prvého ročníka a vstup do školy
• Vyučujeme podľa Eľkonina a Školou pozornosti
• Dieťa sa prirodzenou cestou zoznamuje so školským prostredím
• Nízky počet detí v triede umožňuje dieťaťu rozvoj jeho osobnosti a individuálny prístup
• Individuálny vzdelávací program je vytvorený pre každé dieťa podľa jeho predpokladov
Tešíme sa na Vás!
Neváhajte.
Počet miest je obmedzený.