Aktuality

Zasadnutie mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Ilustračný obrázok

Redukcia klimatických zmien, zvýšenie úrovne školstva a investície do mestských pamiatok a organizácií

(Kežmarok 14. 11. 2023) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zasadalo v pondelok 13. novembra 2023. Na svojom deviatom zasadnutí malo na programe 16 bodov, ktoré sa týkali školstva, rozpočtu, vodozádržných opatrení, ale aj voľby hlavného kontrolóra.

Poslanci sa venovali rozpočtu, ktorý aktuálne dosahuje výšku takmer 31,5 milióna eur. Zastupiteľstvo podporilo navýšenie príspevku pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok, vďaka ktorému získa na svoju činnosť takmer 93-tisíc eur. „Navyšovanie financií bolo odpoveďou občanom na zintenzívnenie prác aj s blížiacou sa zimnou údržbou. Dohodli sme sa taktiež na čerpaní financií z rezervného fondu v celkovej výške 43-tisíc eur, ktoré budú určené na realizáciu vzduchotechniky v zariadení pre seniorov a revitalizáciu vnútrobloku Južná,“ uvádza bezprostredne po zastupiteľstve primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák.

Primátor mesta taktiež zdôrazňuje dôležitosť vodozádržných opatrení: „Vodozádržné opatrenia súvisia so zmenou klímy, ktoré redukujú nepriaznivé klimatické zmeny na  danom území. Odvtedy mesto investovalo do vodozádržných opatrení nemalé finančné prostriedky a teraz získalo nenávratný finančný príspevok z Ministerstva životného prostredia na 9 samostatných vodozádržných opatrení. Na mestskom zastupiteľstve sme schválili prekleňovací úver vo výške 960-tisíc eur a po vybudovaní vodozádržnej infraštruktúry, tak mesto získa z ministerstva formou refundácie nenávratný finančný príspevok.“

Na mestskom zastupiteľstve sa schválil aj projekt na realizáciu vzduchotechniky v Zariadení pre seniorov v Kežmarku. V pláne sú taktiež investície do opráv historických budov v meste. Akútnou rekonštrukciou je oprava strechy mestskej knižnice či finančná podpora na reguláciu ústredného kúrenia v Materskej škole Možiarska.

Dostupná školská dochádzka pre všetkých bez rozdielu je dôležitá. V Kežmarku počas dvoch rokov obnovili na všetkých základných školách odborné učebne, a zároveň sa mesto snaží pre mladú generáciu vytvoriť kreatívne a priateľské prostredie. „Pondelkové mestské zastupiteľstvo schválilo rozdelenie školských obvodov a naďalej naše mesto ostáva spádovým pre vzdelávanie. Ako jedno z mála miest na Slovensku sa vieme pochváliť všetkými troma dostupnými stupňami vzdelania,“ uvádza primátor mesta Ján Ferenčák.

Na mestskom zastupiteľstve sa poslanci dohodli aj na voľbe hlavného kontrolóra mesta. Šesťročné funkčné obdobie kontrolóra mesta Kežmarok bude opätovne zastávať Ondrej Teraj.

Mgr. Elena Smrigová

Vedúca Kancelárie primátora