Aktuality

Dôležité dátumy vývozu odpadu v našom meste

06

Občania Kežmarku môžu zadarmo odovzdať odpad (objemný odpad, biologický odpad, zmesový odpad, elektrospotrebiče, žiarivky a úsporné žiarovky, autobatérie, vyseparované komodity) a za poplatok drobný stavebný odpad na zbernom dvore v areáli Verejnoprospešných služieb Mesta Kežmarok na ulici Poľná 1, denne, okrem nedele, pondelok – piatok od 8.00 do 16.00 a v sobotu od 8.00 do 14.00 hod. Prehľad najdôležitejších termínov sme si pre vás pripravili na tejto strane.

 

Harmonogram vývozu triedeného komunálneho odpadu

Rodinné domy

Týždeň Deň Ulice
Párny týždeň Pondelok Slavkovská, Priekopa
Streda Jakuba Kraya, Štúrova, Kukučínova, P. J. Šafárika, Kamenná baňa, J. Záborského, Jesenského, S. Tomášika, Kláštorná, Ľubická cesta, Trhovište, Hradská cesta, Hradný vrch, Strelnica, Pod lesom, Nižná brána č. 2, Suchá hora, Gaštanová
Piatok Nižná brána (objekt kasární)
Nepárny týždeň Pondelok Pradiareň, Gen. Štefánika, Weinova
Streda Poľná, Tehelňa , Biela voda, Pod traťou, Pri zastávke, Nad traťou, Rázusova, Komenského , Dávida Frőlicha, Zochova, Michalská, Nábrežná, Sihoť, Vyšný mlyn, Huncovská, Cintorínska, Krvavé pole, Mučeníkov, Dr. Fischera, Tatranská, J. Chalupku, I. Stodolu
Každý týždeň Streda Nová, Kostolné námestie, Fraňa Kráľa, Starý trh, MUDr. Alexandra, Hlavné námestie, Hradné námestie
Piatok Baštová

 

Bytovky

Deň Ulice
Pondelok Priekopa , Severná, Pod lesom, Nižná brána, Možiarska, Petržalská, Košická, Weilburská, Lanškrounská, Levočská, Bardejovská, Továrenská, Baštová, Toporcerova, Záhradná, Huncovská, M. Lányho, Gen. Štefánika, Tvarožnianska, Južná, Ivana Stodolu, Obrancov mieru, K. Kuzmányho, Garbiarska
Piatok Priekopa, Severná, Nižná brána, Pod lesom, Petržalská, Lanškrounská, Levočská, Bardejovská, Košická, Weilburská, Nad traťou, Továrenská, Baštová, Toporcerova, Záhradná, Huncovská, M. Lányho, Gen. Štefánika, Tvarožnianska, Južná, Obrancov mieru, Ivana Stodolu, K. Kuzmányho, Garbiarska, Možiarska

 

Termíny vývozu separovaného zberu z rodinných domov

Ulice Dni vývozu
Baštová, Biela voda, Cintorínska, Dr. Alexandra, Dr. Daniela Fischera, Fraňa Kráľa, Garbiarska, Gaštanová, Gen. Štefánika, Hlavné námestie, Hradné námestie, Huncovská, Ivana Stodolu, J. Chalupku, Kostolné námestie, Krvavé pole, Michalská, Mučeníkov, Nábrežná, Nad traťou, Nová, Poľná, Pri zastávke, Slavkovská, Starý trh, Sihoť, Suchá hora, Tatranská, Tehelňa, Toporcerova, Vyšný mlyn 11. 1. 2024, 08. 2. 2024, 7. 3. 2024, 11. 4. 2024, 16. 5. 2024, 6. 6. 2024, 11. 7. 2024, 8. 8. 2024, 5. 9. 2024, 10. 10. 2024, 7. 11. 2024, 5. 12. 2024
Dávida Frölicha, Hradný vrch, Hradská cesta, Hviezdoslavova, J. Jesenského, J. Kraya, J. Záborského, Kamenná baňa, Kláštorná, Komenského, Kukučínova, Ľubická cesta, Nižná brána, P. J. Šafárika, Pod lesom, Priekopa, Rázusova, S. Tomášika, Strelnica, Štúrova, Trhovište, Zochova 25. 1. 2024, 22. 2. 2024, 21. 3. 2024, 25. 4. 2024, 30. 5. 2024, 20. 6. 2024, 25. 7. 2024, 22. 8. 2024, 19. 9. 2024, 24. 10. 2024, 21. 11. 2024, 19. 12. 2024

 

Vývoz biologického odpadu (v hnedých nádobách)

Deň Termín vývozu konárov Ulice
Od 11. marca každý pondelok do 25. novembra. 4. 3. 2024, 8. 4. 2024, 6. 5. 2024, 3. 6. 2024, 1. 7. 2024, 5. 8. 2024, 2. 9. 2024, 7. 10. 2024, 4. 11. 2024, 2. 12. 2024

 

Z dôvodu štátnych sviatkov sa vývoz z pondelka 1. 4. presunie na stredu 3. 4.

Baštová, Biela voda, Cintorínska, Dr. Alexandra, Dr. Daniela Fischera, Fraňa Kráľa, Garbiarska, Gaštanová, Gen. Štefánika, Hlavné námestie, Hradné námestie, Huncovská, Ivana Stodolu, J.Chalupku, Kostolné námestie, Krvavé pole, Michalská, Mučeníkov, Nábrežná, Nad traťou, Nová, Pod traťou, Poľná, Pri zastávke, Slavkovská, Starý trh, Sihoť, Suchá hora, Tatranská, Tehelňa, Toporcerova, Továrenská, Vyšný mlyn
Od 12. marca každý utorok do 26. novembra. 5. 3. 2024, 2. 4. 2024, 7. 5. 2024, 4. 6. 2024, 2. 7. 2024, 6. 8. 2024, 3. 9. 2024, 1. 10. 2024, 5. 11. 2024, 3. 12. 2024 Dávida Fröhlicha, Hradný vrch, Hradská cesta, Hviezdoslavova, J. Jesenského, Jakuba Kraya, J. Záborského, Kamenná baňa, Kláštorná, Komenského, Kukučínova, Ľubická cesta, Nižná brána, P. J. Šafárika, Pod lesom, Pradiareň, Priekopa, Rázusova, S. Tomášika, Strelnica, Štúrova, Trhovište, Zochova

 

 

Do vriec a kontajnerov na separovaný odpad ukladať iba

Plasty

(žltá, červená)

Sklo

(zelená)

Kovy

(žltá, červená)

Papier

(modrá)

plastové fľaše, fľaše z jedlých olejov, plastové obaly z kozmetiky a drogérie sklené fľaše, zaváraninové poháre železné konzervy, hliníkové konzervy, hliníkové plechovky od nápojov, krabice od nápojov noviny, časopisy, letáky, zošity, kancelársky papier, papierové krabice, kartón, preložky od vajec

 

Krabice a kartóny môžu byť uložené pri vreciach, alebo vložené medzi kontajnery na separovaný odpad.

Informoval: Matúš Madeja, spracoval: Ondrej Miškovič