Aktuality

Kežmarok v budúcnosti odbremení miniobchvat. Pomôže najľudnatejšej časti mesta

15_01_Dopravná tepna v centre Kežmarku

V Kežmarku sa rysuje dopravná alternatíva, ktorá iným mestám poslúžila, kým sa dočkali vlastného obchvatu. Síce nie plnohodnotne, avšak slušne. Poďme sa na ňu pozrieť bližšie.

 

Súčasť riešenia celkovej dopravnej situácie v meste

Tou alternatívou je takzvaný miniobchvat. Kým sa hlavný obchvat Kežmarku teší markantnej pozornosti médií, miniobchvat sa nachádza na úplnej periférii ich záujmu. V kežmarskom okrese o miniobchvate takmer vôbec nepočuť. Na verejnosti sa skloňuje len zriedkakedy. Aj zmienky na internete o ňom sú strohé, skúpe na slovo.

O miniobchvate vieme, že ide o projekt, ktorý pripravuje Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK). Tzv. miniobchvat nesie pracovné pomenovanie Juhozápadný obchvat mesta Kežmarok.

Dobre padne objasniť si o ňom zopár vecí. Po prvé – ešte nie je definitívne určené, kade miniobchvat napokon povedie. Vieme však, že SÚC PSK v tejto chvíli pracuje na príprave a vypracovaní dokumentácie na preložku cesty II/536 Ľubica – Kežmarok. Po druhé – ako vyplýva z názvu, budúci miniobchvat by mal výrazne odbremeniť najväčšie kežmarské sídlisko Juh a časť obce Ľubica.

„SÚC PSK aktuálne disponuje technickou štúdiou s dvoma variantnými riešeniami,“ uviedol Ivo Hopta z oddelenia vnútornej kontroly a komunikácie SÚC PSK. Ako sme napísali vyššie – nevieme konkretizovať, v akej podobe miniobchvat nakoniec dostaneme. Redakcia Novín Kežmarok disponuje informáciou, že pravdepodobne bude napojený na Tvarožniansku ulicu.

 

V pozadí viacero procesov

V tejto chvíli by sa patrilo opäť zdôrazniť, že miniobchvat nie je plnohodnotnou náhradou hlavného obchvatu. Jeho prínos je v celkovom merite dopravnej situácie v Kežmarku len čiastočný, keďže pokrýva iné dopravné smery. Pre najľudnatejšiu časť Kežmarku je však významný. Dokáže totiž efektívne odviesť časť tranzitujúcej dopravy na kežmarskom juhu. Mesto ako také by si tak sčasti mohlo vydýchnuť.

Teraz trocha zo súdka administratívy a plánovania. „Musíme vypracovať potrebné stupne projektovej dokumentácie na získanie územného rozhodnutia, aby sme mali možnosť pokračovať v majetkovoprávnom usporiadaní a súčasne pripraviť dokumentáciu pre samotnú realizáciu stavby,“ vysvetlil hovorca SÚC PSK Ivo Hopta. „Súčasne sa ukončuje príprava podkladov pre zisťovacie konanie vplyvu stavby na životné prostredie,“ dodal.

Pripomeňme, že Prešovský samosprávny kraj (PSK) má v kompetencii udržiavať a prevádzkovať cesty II. a III. triedy. Obchvat mesta Kežmarok je preložkou cesty I. triedy a bude nadväzovať priamo na diaľničnú sieť. Juhozápadný miniobchvat Kežmarku do tejto kategórie nespadá. Môže však výrazne zamávať dopravnými pomermi na robustnom sídlisku Juh a v susednej Ľubici.

 

Čo nás učí príklad iných miest

Dopravná situácia každého mesta či obce, ktoré disponujú miniobchvatom, je odlišná. A preto sa nedá porovnať prínos jednotlivých miniobchvatov samospráv paušálne. Avšak spoločnou dotyčnicou týchto vozoviek je, že účinne preberajú na seba aspoň časť dopravného bremena.

No jednako platí, že pomoc miniobchvatov je na Slovensku vo všeobecnosti badateľná a dobre zdokladovaná. Na porovnanie – naše krajské mesto Prešov niekoľko rokov pomáhal spriechodňovať miniobchvat. Odvádzal významnú časť vozidiel smerujúcich do a z Košíc. Svoju úlohu plní aj po tom, čo otvorili juhozápadný obchvat krajského mesta, ktorý je zároveň súčasťou diaľnice D1.

Malým, len niečo vyše kilometra dlhým miniobchvatom disponuje Stará Ľubovňa. Iná situácia, no mestu cesta výrazne pomáha i napriek absencii plnohodnotného obchvatu. Podobná pomoc cieli do blízkej obce kežmarského okresu (ako sme už informovali pár mesiacov dozadu). Veľká Lomnica čaká na tzv. podtatranský obchvat rovnako ako Kežmarok a Huncovce. Časť tranzitujúcej a v sezóne pomerne objemnej dopravy smerom od Popradu na Vysoké Tatry sa tým činom odkloní od hlavného ťahu obcou smerom na Kežmarok.

Ešte raz zdôraznime, že pri jednotlivých samosprávach ide o alternatívy, nie plnohodnotné náhrady klasických obchvatov. Kežmarský miniobchvat, tzv. Juhozápadný obchvat mesta Kežmarok, nemožno stavať do pozície konkurenta obchvatu, na ktorý tak dlho čakáme. Sú však pádne dôvody domnievať sa, že jeho pomoc môže byť významná. Pre kežmarský juh i rozhodujúca.

 

A čo iné riešenia?

Kedy SÚC PSK začne miniobchvat stavať, zatiaľ nevedno. „Aktuálne nie je stanovený pevný termín,“ odpovedal na otázku hovorca SÚC PSK Hopta. „Všetko závisí od finančných prostriedkov, ktoré bude nutné získať pravdepodobne zo zdrojov EÚ,“ zdôvodnil. Dodal, že celkový rozpočet na prípravu miniobchvatu a jeho výstavbu by sa mal pohybovať okolo sumy 25 až 30 miliónov eur.

Vozidiel na cestách bude medzičasom podľa prognóz pribúdať. „Menej áut v meste bude len vtedy, ak budeme využívať menej osobnú dopravu – a viac využívať verejnú dopravu, bicykle a podobne,“ uviedli k problematike z kežmarského stavebného úradu.

Ďalšími malými riešeniami by mohli byť prebudovania niekoľkých problematických križovatiek na hlavnom kežmarskom ťahu. Stavebný úrad uviedol, že tieto križovatky sú v štádiu prehodnocovania, k niektorým už jestvujú štúdie. V situácii, v ktorej sme, je však vítaná každá iniciatíva na odbremenenie dopravnej záťaže v meste. A miniobchvat ňou nepopierateľne je.

Kristián Krempaský, foto: Marek Hajkovský