Aktuality

Kežmarské aprílové výročia

01_výročia_639_OM_BŠ

4. apríl 1934 – v Rožňave pred 90 rokmi zomrel Gejza Dikant, prvý profesor československých pobočiek nemeckého evanjelického gymnázia, ktoré vznikli v septembri 1927.
9. apríl 1419 – uhorský kráľ Žigmund Luxemburský udelil Kežmarku pred 605 rokmi právo dvoch výročných trhov.
19. apríl 1919 – pred 105 rokmi zomrel maliar Ladislav Medňanský, ktorý často býval v neďalekom kaštieli Strážky; maliar študoval v rokoch 1867 – 1869 na miestnom lýceu.
20. apríl 1939 – pred 85 rokmi nastalo otvorenie Ulice Adolf Hitlera (dnes Hviezdoslavova) pri príležitosti osláv 50. narodenín diktátora.
22. apríl 1939 – dlhoročný hotel Freyer (dnes budova drogérie) zmenil pred 85 rokmi názov na Zipser Hof – Spišský dvor.
Vladimír Julián Ševc, Múzeum v Kežmarku