Aktuality

Kežmarské energetické hospodárenie má nový manažment

08_01_OwnYourSECAP

Kežmarok vykročil na cestu za výrazne šetrným a zodpovedným prístupom k energetike. Naštartoval spoluprácu s v Európe etablovaným projektom OwnYourSECAP.

 

V projekte až jedenástka európskych krajín

Radnica sa odhodlala prekopať svoj prístup k energetike a k využívaniu energetických zdrojov. Nakladanie s nimi má byť hospodárnejšie ako v doteraz uzavretých záväzkoch. Mesto sa v uplynulom roku dohodlo na spolupráci s ambicióznym projektom OwnYour- SECAP. Vďaka nemu bude efektívnejšie plniť svoje akčné plány. Pomocou plánov chce samospráva zaviesť zodpovednejší prístup k energetike v meste.

Projekt OwnYourSECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan – v prekl. Udržateľný energetický a klimatický akčný plán) pomáha akčné plány realizovať rôznym mestám a obciam na Slovensku. Zahraničie nevynímajúc.

Aktuálne sa do projektu OwnYourSECAP zapája až 110 samospráv v 11 európskych v krajinách. V našich končinách pribúda Kežmarok. Spomedzi štátov spomeňme Írsko, Francúzsko, Taliansko, Švédsko, Poľsko či Českú republiku.

 

Manažmentom k vyššej efektivite

Celý projekt zastrešuje Energetické centrum Bratislava. Ťažisko OwnYourSECAP sa nesie vo viacerých líniách. V prvom rade – ako sme naznačili vyššie – mestu pomôže tvoriť, aktualizovať a napĺňať klimaticko-energetické plány. To je gro projektu.

Podporí ho v tom integrovaný energetický manažment. Mesto ho vymenovalo len nedávno. Pozostáva z oddelenia rozvoja mesta a výstavby, oddelenia projektov a verejného obstarávania a trojice mestských podnikov. Sú to Lesy mesta Kežmarok, Spravbytherm a Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok. Energetický manažment sa bude zaoberať tým, ako docieliť čo najhospodárnejšie nakladanie s energetickými zdrojmi, ktorými u nás disponujeme. Samospráva mu na tento účel kladie do rúk potrebné páky a nástroje.

Spresnime, že manažment vznikol z interného auditu, ktorého prípravu zastrešilo Energetické centrum Bratislava. V auditoch a ďalších procesoch sa hodnotí, ako sa mestu darí napĺňať doposiaľ uzavreté zmluvné záväzky – v oblasti energetiky a životného prostredia. Ďalej sa určuje, kde je potrebné zabrať a zhodnotí sa dosiahnutý pokrok. To, čo sa osvedčilo, sa plnohodnotne implementuje.

 

Základ nových a inovatívnych procesov

Všetky spomenuté kroky vyústia do vytvorenia nových, pokročilejších procesov. Jedným z nich je prístup Design Thinking. Zjednodušene: ide o zlepšenie spolupráce všetkých strán, ktoré sa na projekte budú zúčastňovať – od mestských oddelení až po spomenuté podniky.

Energetický tím v tejto spolupráci zastreší v meste i školenia o najlepších postupoch, analýze dát a výsledkov. O tejto téme bude redakcia informovať v priebehu roka.

 

Kristián Krempaský, foto: archív projektov a verejného obstarávania