Aktuality

Kežmarské výtvarné talenty ocenené v medzinárodných súťažiach

09

Medzinárodné bienále grafiky detí a mládeže v meste Toruň v Poľsku organizuje Galéria výtvarnej tvorivosti detí v Toruni v spolupráci s Ministerstvom kultúry a národného dedičstva Poľska, Maršálskym úradom Kujawsko-pomorského vojvodstva a Mestským úradom v Toruni.

Na poľskej výtvarnej súťaži sa dlhodobo zúčastňujú žiaci Základnej umeleckej školy Antona Cígera v Kežmarku, ktorí pravidelne získavajú viacero hlavných cien i vyznamenaní. Do 23. ročníka medzinárodného projektu bolo zaslaných 4 940 súťažných prác žiakov z 30 krajín. Úspešná bola aj kežmarská umelecká škola. Ocenené boli grafiky žiakov vytvorené pod vedením svojich učiteliek Gabriely Kornajovej, Janky Kučkovskej a Jany Vaksmundskej, ktorým boli taktiež udelené diplomy ich svoju prácu. Najúspešnejšia bola grafika-linoryt žiačky Zihan Ye, ktorá získala medailu. Ocenení žiaci diplomami: Nina Husáková, Dominika Kulčárová, Laura Krasuľová, Michal Hrušovský, Vanesa Arpašová, Viktória Hamašová, Eliáš Binek a Tobias Ronner.

Práce hodnotila medzinárodná porota skladajúca sa z umelcov, výtvarníkov a pedagógov z Českej republiky, Slovenska a Poľska. Porota poďakovala všetkým zúčastneným za tvorivé úsilie, za zbierku nádherných tvorivých prác, ktoré dokazujú mimoriadnu citlivosť, talent a tvorivé zanietenie. Súťaž je prehliadkou najzaujímavejších a najoriginálnejších prác detí a mládeže z celého sveta a umožňuje tiež medzinárodnú prezentáciu škôl, inštitúcií a stredísk s výtvarným zameraním.

Medzinárodná súťaž Internationaler kinderzeichenwettbeverb flow 2023 Schwedt v kreslení je jednou z najvýznamnejších súťaží v kreslení v celom Nemecku a teší sa celosvetovému uznaniu. Súťaž má dlhoročnú tradíciu, a to už od roku 1968. Po výbere medzinárodnou porotou sa na otváracej výstave v Uckermärkische Búhnen Schwedt a ďalších verejných inštitúciách v meste každý rok predstaví verejnosti približne 600 diel. Potom nasledujú putovné výstavy ocenených umeleckých diel v Nemecku. Cenu Einzelpreis AGI si odniesli Nina Dzurenková a Damián Strella. Cenu za motív plagátu – Preis für das Plakatmotiv si odniesol Damián Strella.

Jana Vaksmundská, ZUŠ A. Cígera Kežmarok, editácia: Ondrej Miškovič