Aktuality

Krása ženy vyžaruje z jej vnútra

03_holopová

Ženskosť je to, čo robí ženu ženou. Vnímame ju však rôzne. Pre niekoho znamená štíhle telo, pre iného oblé tvary. Ďalší hľadajú vnútorné kvality ako jemnosť, vnímavosť či starostlivosť a ďalší zase emocionalitu a spontánnosť. Naše predstavy či vnímanie sú však ovplyvnené aj spoločenskými stereotypmi, médiami a kultúrou, v ktorej žijeme. Preto sú vo vnímaní ženskosti rozdiely nielen individuálne, ale aj spoločenské i kultúrne a ovplyvňuje ho aj doba, ktorá mení to, čo je považované za ženskosť. Ženskosť je vnímaná z rôznych aspektov, napríklad aj z pohľadu vzhľadu ženy.

V súčasnosti sa na vzhľad kladie veľký dôraz, pretože nás ovplyvňujú krásne tváre a postavy z časopisov, televízie či sociálnych sietí – a podľa nich sa vytvára obraz, ako má vyzerať žena, a práve cez túto prizmu hodnotíme ženskosť. Má to však aj negatívne dopady na dievčatá už od veku tínedžeriek, ako sú napríklad anorexia, nízke sebavedomie, neprijímanie samej seba a sebapoškodzovanie či plastické operácie už temer všetkého. Podobne je to aj s vlastnosťami. Žijeme v dobe, ktorá je pre ženy veľmi špecifická, lebo ženy majú slobodu, veľké možnosti i mnohé príležitosti realizovať sa v pracovnej, športovej, spoločenskej sfére a v domácnosti. Sú športovkyne, vedkyne, podnikateľky, matky a manželky a tak ďalej. A to všetko naraz a väčšinou i všetko obdivuhodne stíhajú a zvládajú, lebo sú silné. Musia nájsť rovnováhu medzi toľkými aktivitami a povinnosťami, vlastnými snami a spoločenskými očakávaniami.

Ženskosť je však potrebné podporovať a kultivovať samotnými ženami, lebo je ukrytá v autenticite žitia ich potenciálu. To znamená, že ženy, ktoré sa prejavujú naplno v tom, čo ich napĺňa, ostávajú samy sebou a neporovnávajú sa. Majú sa rady také, aké sú, a preto ich správanie pôsobí prirodzene a slobodne. Každá žena, keď robí to, čo jej dáva zmysel, je aj šťastná a spokojná a pôsobí žensky. Pre podporovanie ženskosti sú rovnako dôležité emócie, ktoré sa žena nebojí prejavovať a nepotláča ich, ale aj tu je potrebné ich mať pod kontrolou, aby nás celkom neovládli. Veľmi dôležitý je pre ženskosť pohyb, zdravie, zdravé vzťahy i zdravý životný štýl.

Každá žena by sa však mala mať aj trochu rada, mala by sa naučiť rovnováhe medzi dávaním a prijímaním, mala by si vedieť ukrojiť aj čas len pre seba a hlavne každá z nás bez rozdielu veku by sa mala starať o svoj vzhľad a zachovať si tak svoju ženskosť. Lebo ženskosť je v každej z nás a záleží len na nás, či ju budeme rozvíjať a kultivovať v každom veku tým správnym smerom. Každá z nás má svoje hodnoty i sny a každá z nás je jedinečná, aj keď nie dokonalá, lebo darmo bude obal krásny, keď vnútro je prázdne. Preto je ženskosť u niektorých žien hneď poznať a u iných ju treba hľadať.

 

Mgr. Sylvia Holopová

riaditeľka Boutique Hotel Hviezdoslav