Aktuality

Mesto si uvedomuje veľkú zodpovednosť za verejné financie

07

Portál Transparex udelil mestu Kežmarok ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2022 za výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku. V rebríčku hodnotenia sme sa ocitli na popredných priečkach spomedzi 4 400 verejných obstarávateľov a získali nadpriemerné hodnotenie A+. V rozhovore s Matúšom Džuppom sa dozviete viac o tom, čo to je vlastne verejné obstarávanie a prečo je potrebné robiť ho čo najtransparentnejšie.

Kežmarok dostal hodnotenia A+, aké kritéria sa brali do úvahy?

Výsledné hodnotenie je vypočítané ako priemer ôsmych samostatných indikátorov. Tie sú však vypočítané až zo 43 subindikátorov. Do úvahy sa brali také ukazovatele ako dĺžka realizácie zákazky, počet konkurentov, dosahované úspory, ale aj rizikové faktory ako počet zrušených zákaziek, počet chýb vo verejnom obstarávaní, alebo reputačné riziká dodávateľov, ale aj samotného obstarávateľa. Výsledná známka je vypočítavaná z dát, ktoré mesto zverejnilo vo vestníku verejného obstarávania. Je však dôležité upozorniť aj na to, že pri obrovskom množstve hodnotených organizácií nemôžeme skúmať každú zákazku jednotlivo. Nehodnotíme teda, čo bolo nakúpené. Predmetom hodnotenia sú len samotné procesy a ich výsledky.

Čo pre mesto znamená takéto ohodnotenie?

Hodnotenie A+ získavajú len tí najlepší verejní obstarávatelia, ktorých celkové hodnotenie je vysoko nad celoslovenským priemerom. Znamená to, že súťaže realizuje rýchlo, zúčastniť sa ich môže väčšie množstvo dodávateľov, čo podporuje zdravú konkurenciu. Tá podporuje nielen kvalitu, ale aj šetrí verejné financie. Hodnotenie A+ oceňuje najmä zamestnancov, ktorí sa na mestskom úrade verejným obstarávaním zaoberajú. Ide o skutočne náročnú a zodpovednú prácu. Hodnotenie A+ je však zároveň aj záväzok, aby verejní obstarávatelia v transparentnosti nepoľavili a neustále sa snažili svoje súťaže zlepšovať. Do toho patrí aj vzdelávanie svojich zamestnancov, využívanie nových technológií, predchádzanie konfliktu záujmov a podobne. Aj týmto spôsobom si dovoľujem osobne poďakovať zamestnancom mestského úradu za vynikajúce výsledky v roku 2022 a držím palce, aby hodnotenie tohto roka dopadlo rovnako kvalitne.

Aké najčastejšie chyby robili mestá a obce a Kežmarok sa im vyvaroval?

Celkové hodnotenie veľmi často znižujú súťaže, v ktorých sa nezúčastní dostatok firiem. Je to spôsobené tým, že zákazky nižšieho rozsahu nie sú zverejňované vo vestníku verejného obstarávania. Nízka úroveň transparentnosti znižuje celkový kredit, ale aj hodnotiacu známku verejných obstarávateľov.

Ondrej Miškovič, foto: certifikát Transparex