Aktuality

Mestská polícia Kežmarok vyzýva k spolupráci pri zabezpečení EĽRO

progrupsk_leather_artisan_sewing_a_product_in_workshop_785344fe-1b0f-40c5-927c-188a45d62e73

V dňoch 12. až 14. júla 2024 sa v centre mesta Kežmarok na Hlavnom námestí, Hradnom námestí, Ulici Dr. Alexandra a na Hviezdoslavovej ulici uskutoční festival Európske ľudové remeslo 2024. V týchto lokalitách nás čakajú isté obmedzenia.

 

Z uvedeného dôvodu vás Mestská polícia Kežmarok žiada o spoluprácu formou patričného zabezpečenia zadných traktov vašich nehnuteľností, aby sa zamedzilo prechodu osôb, ktoré nemajú povolený oficiálny vstup do areálu festivalu Európske ľudové remeslo 2024.

Počas EĽRO bude v centre mesta vytvorená parkovacia zóna na uliciach: Hviezdoslavova, Baštová, Kušnierska brána, Dr. Alexandra, Starý trh, Nová, Kostolné námestie, Fraňa Kráľa a Kostolné námestie s jednotnou výškou parkovného päť eur, ktoré bude povinný uhradiť každý, kto vstupuje s vozidlom do uvedenej zóny.

Bezplatný vstup do predmetnej parkovacej zóny bude pre držiteľov celoročných parkovacích kariet. Ostatné osoby s trvalým pobytom v zóne parkovania EĽRO sa pri vstupe do platenej zóny parkovania preukážu platným dokladom s uvedením trvalého pobytu, ktorý ich oprávňuje na bezplatný vstup do parkovacej zóny EĽRO.

Týždeň pred festivalom EĽRO bude v priestoroch matričného úradu (Hlavné námestie 3, bývalá pobočka UniCredit Bank) vzhľadom na vydávanie lístkov pre kežmarské domácnosti predĺžená otváracia doba v pondelok až štvrtok od 8.00 do 17.00 hod.

Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme.

Štefan Šipula, náčelník mestskej polície a predseda komisie bezpečnosti EĽRO