Aktuality

Na obnovený most sme si zvykli. Do popredia dopravných tém teraz preniká obchvat

14_01_Dlhá expozícia

Príprava projektu podtatranského obchvatu mesta Kežmarok je v štádiu pomerne pokročilého rozpracovania. Najnovšie sa skloňuje možnosť jeho skorého zaradenia do celorepublikových strategických investícií. Tento krok by mohol výrazne skrátiť celý proces prípravy pred výstavbou obchvatu – minimálne o polovicu.

 

Osekávanie prieťahov

Možnosť zaradenia obchvatu Kežmarku do zoznamu strategických investícií spomenul ešte vlani minister dopravy Jozef Ráž. Stalo sa tak počas kontrolného dňa 14. decembra na brífingu konanom priamo na moste ponad rieku Poprad. Pripomeňme, že most Slovenská správa ciest (SSC) sprejazdnila necelý týždeň predtým, teda 8. decembra.

Téma prípravy a výstavby obchvatu mesta Kežmarok je citlivá. Ale verejnosťou a motoristami akútne žiadaná. Azda nikdy nebol po obchvate taký veľký dopyt ako v období po sprejazdnení mosta. Minister sa počas návštevy Kežmarku na sklonku minulého roka zmienil, že legislatíva pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) bola iba v príprave. Parlament ju schvaľoval až koncom apríla.

Nová legislatíva z dielne rezortu dopravy má – zjednodušene povedané – jeden hlavný cieľ. Tým cieľom je zníženie celej prípravnej doby akejkoľvek strategickej investície. V skratke to znamená toľko, že každý krok pred výstavbou obchvatu má potenciál byť skrátený minimálne o polovicu. Podľa kuloárnych informácií z rezortu dopravy by sa mal obchvat Kežmarku na zoznam takmer de facto dostať.

 

Čo už je a čo bude najbližšie

Zosumarizujme aktuálny stav. Vo vlaňajšom decembrovom čísle sme krátko informovali, že pri časti cesty I/66 Poprad – Huncovce v dĺžke 5,6 km je už na stole projektová dokumentácia na stavebné povolenie. V druhej časti úseku I/66 Huncovce – Kežmarok s totožnou dĺžkou 5,6 km sa podľa SSC na dokumentácii ešte len pracuje. Dodaná by mala byť v druhej polovici tohto roka. Ak sa táto podmienka pri kežmarskom obchvate splní, do hry vstúpi majetkovoprávne vyrovnanie (MPV), teda výkup pozemkov.

„Potrebujeme zabezpečiť kompletnú majetkovoprávnu prípravu. Vrátane vyvlastňovacích konaní, vyňatia pozemkov z lesného a poľnohospodárskeho pôdneho fondu, zabezpečenia rôznych súhlasov a rozhodnutí, ako napr. výrub drevín rastúcich mimo lesa, výrub brehových porastov, ďalej výnimky z chránených území, vodoprávne konanie či stavebné povolenie,“ uviedol vtedajší hovorca SSC Martin Guzi v odpovedi. Všetky vyššie vymenované kroky sú presne tie, ktoré sa budú novou legislatívou skracovať.

 

Od formalít k stavbe

Redakcia Novín Kežmarok obdržala od SSC zopár čísel týkajúcich sa obchvatu vo všeobecnosti. „Na majetkovoprávnu prípravu potrebujeme približne 35 miliónov eur,“ vyčíslila SSC. Zavŕšenie však podmienila potrebou vyhradenia financií v štátnom rozpočte. Ako možný rok začatia stavby obchvatu uviedla rok 2030. Vtedy však nová legislatíva skracujúca obdobia prípravy strategických investícii ešte nebola schválená.

Z toho vyplýva, že vrátane aktuálneho roka 2024 až do roku 2030 možno s ohľadom na budúci účinok novej legislatívy hovoriť o skrátení celej prípravy minimálne o tri roky. Môže sa totiž stať, že stavba obchvatu započne už v roku 2027. Do úvahy pripadá i jej skoršie začatie. SSC – oddelene od prípravy – odhaduje ďalej čas výstavby obchvatu na päť rokov.

Primátor Kežmarku Ján Ferenčák sa ešte vlani zmienil, že vyzval kompetentných a zainteresované strany, aby čo najskôr vyčlenili finančné prostriedky na túto stavbu. „Bez peňazí sa nič nezačne,“ podotkol v tom čase primátor. Počas kontrolného dňa uviedol, že so šéfom rezortu dopravy Rážom mal niekoľko stretnutí, kde apeloval na urýchlenie prípravy.

Teraz sa pozrime bližšie na to, čo všetko stavba podtatranského obchvatu pokryje: „Obe etapy obchvatu zahŕňajú 118 stavebných objektov, z tohto 30 cestných objektov, 13 mostných objektov, tri protihlukové steny, oporné a zárubné múry, dažďovú kanalizáciu, preložky vodovodných potrubí, plynových potrubí, elektrických vedení, optických a diaľkových vedení a verejné osvetlenie,“ skonkretizovala sumár stavebného plánu SSC.

 

Štvorpruh Kežmarok obopínať nebude

Podľa štúdie realizovateľnosti, na ktorú sa odvoláva SSC, platí, že od štvorpruhového variantu obchvatu mesta Kežmarok sa definitívne upúšťa. „Štúdia nedala SSC inú možnosť ako tú, ktorú sme prijali – a to, že pre Kežmarok je postačujúci dvojpruh,“ argumentuje SSC.

Správa ciest to zdôvodňuje takto: „Dopravné údaje, prognóza a dopravný model potvrdzujú skutočnosť, že pre obchvat v úseku mesta Kežmarok je postačujúci dvojpruh – keďže Kežmarok je ako okresné mesto silným zdrojom a cieľom dopravy.“ Podstatná časť automobilovej dopravy teda vychádza z Kežmarku a končí v ňom. „Preto sa v tomto úseku predpokladá menej vozidiel, ktoré by využili obchvat mesta,“ doložila inštitúcia.

Na tomto mieste je pre predstavu potrebné spomenúť, že podľa celoštátneho sčítania dopravy v rokoch 2022 a 2023 je jej súčasná intenzita v meste Kežmarok na hodnote 16 864 vozidiel za 24 hodín. Podľa medializovaných informácií však tento počet neraz presiahne hranicu 20-tisíc vozidiel denne. A vtedy badať hodiny vlečúce sa kolóny.

Pripomeňme, že zo spomínanej štúdie zároveň vyplýva, že obchvat Kežmarok odľahčí o 6-tisíc vozidiel denne. „Podľa našich predpokladov budúci obchvat prevezme približne 30 percent dopravy,“ vyčíslila SSC možné percento odklonenej dopravy v budúcnosti.

Na záver možno zbilancovať, že pokiaľ dôjde k zaradeniu obchvatu mesta Kežmarok do zoznamu strategických investícií, v realite sa to môže odraziť na markantnom urýchlení jeho prípravy minimálne o polovicu. V závislosti od toho by správa ciest mohla začať s výstavbou obchvatu eventuálne v roku 2027 či 2026, prípadne skôr. Redakcia Novín Kežmarok bude situáciu ohľadom obchvatu monitorovať a spravodajsky aktualizovať.

Text: Kristián Krempaský, foto: Bart/flickr.com