Aktuality

Pôžička na bývanie nemusí byť tvrdým orieškom. Schodné rozlúsknutie je poruke

09_02_ŠFRB, ilustrák

Bývať vo vlastnom – či už cez hypotéku alebo bez nej – je pálčivým problémom mnohých mladých rodín. Obzvlášť, keď majú nižší príjem. So súčasnými cenami nehnuteľností a nepriazňou výšky úrokov bánk sa neraz ocitajú v slepej uličke. Aj hypotéka je pre mnohých métou v nedohľadne. Nemusí to tak pritom byť. Jestvuje totiž alternatíva, o ktorej málokto vie. A málo sa o nej hovorí.

 

Mladí v manželstve

Akonáhle muž a žena uzavrú manželstvo a zároveň obaja novomanželia nemajú viac ako 35 rokov, automaticky spĺňajú prvú základnú podmienku na výhodnú pôžičku. Hovoríme o mladomanželskej pôžičke spadajúcej pod patronát Štátneho fondu rozvoja a bývania (ŠFRB).

Fond ju vie novomanželom poskytnúť do troch rokov od sobáša. Na ich vlastnú žiadosť. Ako všade inde, aj tu musia splniť niekoľko kritérií. Vymenujme aspoň tie základné.

 

Pôžička v číslach

Na webe ŠFRB sa uvádza, že „celkový čistý príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne (manžel, manželka, prípadne dieťa) za predchádzajúci kalendárny rok, nesmie prevýšiť 5-násobok životného minima na jeho domácnosť“. Pri dvojčlennej rodine hovoríme konkrétne o sume 2 282,25 eur. Táto a ďalšie sumy sa zvyknú zvyšovať z roka na rok.

Web ŠFRB výšku podpory definuje pomerne jasne: „Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške do 100 % z obstarávacieho nákladu stavby, najviac 120-tisíc eur, najdlhšie na dobu 40 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %,“ píše sa v podmienkach.

Z pôžičky si pritom žiadatelia môžu buď kúpiť byt alebo postaviť rodinný dom. Platí to pre každého občana – i tu v Kežmarku. Sú i ďalšie možnosti, ako s peniazmi naložiť. Rozoberme však dve najčastejšie.

 

Čo z takejto podpory možno vlastniť?

Fond ďalej informuje, že podlahová plocha bytu v bytovom dome alebo polyfunkčnom dome nemôže prevýšiť 80 m2 – vrátane plochy balkónov, lodžií a terás. Pri rodinnom dome sú podmienky nastavené štedrejšie: „Podlahová plocha bytu v rodinnom dome nesmie prevýšiť 120 m2. Do podlahovej plochy sa nezapočítava podlahová plocha balkónu, lodžie a terasy. Ak je súčasťou rodinného domu garáž, do podlahovej plochy sa nezapočítava podlahová plocha tohto priestoru do 25 m2,“ konkretizuje ustanovizeň spadajúca pod rezort dopravy.

Doplňme, že žiadosť o pôžičku možno podať každoročne do konca septembra prostredníctvom mestského úradu – v sídle okresu podľa miesta stavby. Fond následne o žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

Už len letmý pohľad na dáta dostupné na webe fondu (www.sfrb.sk) prezrádza, že ide o neobyčajne výhodné podmienky – oproti klasickej komerčnej ponuke bánk a ďalších inštitúcií. Možno tento text podnieti mladé rodiny siahnuť po ponuke, ktorú by inde nedostali. Na záver dodajme, že viac informácii možno obdržať na oddelení rozvoja mesta výstavby tunajšieho stavebného úradu.

Kristián Krempaský, foto: Gabriel Andrés/flickr.com