Aktuality

Pozornosť radnice a občanov púta téma bezpečnosti na školách. Zakročili sme

P1038559

V posledných mesiacoch sa v médiách začala objavovať tematika bezpečnosti na školách. Nárazovo. Dôvody na to sú principiálne pochopiteľné. V našej samospráve zároveň vítame každý krok, ktorý by posilnil bezpečnostné opatrenia v našich vzdelávacích inštitúciách. Keď pozorujeme aktuálne dianie, nehodláme sa len prizerať, znie z mestského úradu.

 

Čo spustilo lavínu?

To, že sa v týchto riadkoch vôbec zamýšľame nad posilnením bezpečnosti na školách, má konkrétnu príčinu. Tkvie v nedávnych tragických udalostiach. Ide o streľbu v Prahe a o množiace sa vyhrážky na slovenských školách. Mesto Kežmarok – podobne ako ďalšie samosprávy – situáciu reflektuje.

Vec zašla tak ďaleko, že na konci januára na celoštátnej úrovni rokovala Únia miest Slovenska (ÚMS) s Ministerstvom vnútra SR. ÚMS vtedy na rezort vnútra apelovala s požiadavkami na riešenie zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie v slovenských mestách, ako aj na školách. My upriamime pozornosť na školy.

 

Prituhuje. Kežmarok ale nezaháľa. A pripravuje sa

V našom meste sa k téme medzičasom vyjadrila Lucia Troppová, vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu. Troppová podotkla, že v školách spadajúcich pod Kežmarok by pozitívne prispelo viac opatrení, ktoré by citeľne zvýšili bezpečnosť. „Potrebujeme spracovať akčné plány na rôzne situácie a javy, pravidelne realizovať evakuácie žiakov a personálu – napríklad s pracovníkom BOZP, či organizovať školenia prvej pomoci pre zamestnancov,“ avizovala plány mesta v odpovedi pre TASR.

Troppová v tom čase skonkretizovala, že situáciu by priaznivo ovplyvnilo stále zamestnanie školského psychológa či pracovníka bezpečnostnej služby na ochranu detí v budovách i areáloch škôl. Veľkým úskalím podľa nej však je absencia dostatočného rozpočtu na tieto aktivity. A v neposlednom rade nedostatok skúsenej pracovnej sily v bezpečnostných odboroch. V školách rastie okrem iného i miera šikany, ktorá môže byť spúšťačom rôznych tragédií.

 

Sme pripravení. Naše ambície sú však vyššie

Na školách spadajúcich pod zriaďovateľskú pôsobnosť Kežmarku kompetentní doposiaľ spravili, čo bolo v ich silách. Ide predovšetkým o obnovenie kamerového systému a montáž nových kamier – ako napríklad na Základnej škole Dr. Daniela Fischera. S tým súvisí zabezpečenie budov škôl počas vyučovania a prítomnosť stálej služby na vrátniciach. Školy vítajú i mnohorakú pomoc polície a ďalších inštitúcií.

Napokon zdôraznime, že v poslednej dobe sa v podtatranskom regióne samosprávy začali intenzívne venovať fenoménu šikany. Mesto Kežmarok nestojí bokom, na prevenciu šikany už neraz vynaložilo prostriedky a prijalo potrebné opatrenia. Redakcia Novín Kežmarok si navyše kladie za cieľ situáciu monitorovať hlbšie, a preto v blízkej budúcnosti plánujeme pripraviť anketu, ktorá sa túto tému pokúsi hlbšie mapovať.

Kristián Krempaský