Aktuality

Práce na moste sa definitívne skončili. Na rad došla dostavba cyklochodníka

05_Cyklolávka_miesto na osadenie

Čo nevidieť tu máme leto. S jeho príchodom prirodzene nastoľujeme cyklotému. Noviny Kežmarok sa jej naposledy obsiahlejšie venovali vlani na jeseň. Teraz sa pýta na stôl sama. Z dvoch dôvodov – jednak kvôli aktivitám v rámci Európskej komunity športu 2024 a jednak z dôvodu zavŕšenia obnovy mosta.

 

Jedno nadväzuje na druhé

Začneme druhým dôvodom. Na hlavnom ťahu pri moste ponad rieku Poprad definitívne ustali posledné práce na moste a jeho bezprostrednom okolí. Most otvorili už 8. decembra 2023, no Slovenská správa ciest (SSC) deklarovala, že úplný finiš so všetkým nastane do konca apríla tohto roka. Tento finiš pritom naplno obnažil nedokončený cyklochodník vedúci z oboch strán mosta priamo popodeň.

Teraz, keď sa ľudia pýtajú, čo ďalej, je dobre pripomenúť, že projekt dokončenia cyklolávky popod obnovený most závisel od zavŕšenia jeho obnovy. Stroje už zo stavby zmizli a oblasť sa vyprázdnila. Mesto totiž nemohlo dať osadiť cyklolávku skôr.

 

Ochutnávka z informácií o lávke

V tomto bode treba poznamenať, že cyklochodník z oboch strán už nebude riešený plošným betónovaním a asfaltovaním tak, ako to vidíme pri baptistickom kostolíku a pod parkoviskom pri supermarkete Billa. Oba konce premostí lávka. Na miesta pri moste a popod most príde navŕtavacia plošina, ktorá vyvŕta do zeme pilóty. Na podklade budú ďalej stáť aj betónové pätky – a na celej tejto sústave pätiek a pilót neskôr osadia spomínanú cyklolávku.

Pokiaľ ide o samotnú cyklolávku – tá spĺňa parametre, ktorými plnohodnotne uspokojí rôznych cyklistov, i začiatočníkov – jej povrch je z pororoštu. Z oddelenia rozvoja mesta a výstavby k téme ešte vlani uviedli, že cyklolávka sa už v meste nachádza. Rozobratá na jednotlivé časti, čakajúca na osadenie.

 

Súvislá čiara v hľadáčiku mesta

V tomto bode bude snahou radnice zabezpečiť, aby bola cyklolávka v úseku mosta ponad rieku Poprad hotová čo najskôr. Teraz, keď SSC so svojimi zhotoviteľmi z mosta úplne vycúvala, bude samospráva koncentrovať svoje sily tak, aby skoordinovala efektívnejší postup. Jeho ultimátnym cieľom je čo najskoršie dokončenie celého úseku tak, aby sme získali dlhú neprerušovanú čiaru v sieti kežmarských cyklochodníkov.

V tomto roku sa v Kežmarku takmer všetko, čo má spojitosť so športom, zákonite centruje okolo Európskej komunity športu 2024. A tým pomenúvame druhý dôvod, vďaka ktorému vieme, že mestu prospeje, ak bude tento úsek cyklofinfraštruktúry úplne dokončený. Pretože v komunite majú svoje pevné zastúpenie aj cyklisti.

Text a foto: Kristián Krempaský