Aktuality

Predmety z návštevy prezidenta Masaryka zdobia hradnú expozíciu

18_Masaryk_3100

Kedysi nebola návšteva Kežmarku v podaní hlavy monarchie, resp. republiky častou záležitosťou. Podľa zachovaných správ sa na dlhší čas posledná kráľovská návšteva mesta udiala 6. mája 1444, keď sem pol roka pred svojou tragickou smrťou zavítal panovník, kráľ Vladislav I. Jagelovský. Ako ďalší sem prišiel až prvý prezident Československa Tomáš G. Masaryk. Pri tunajšej radnici doslova zaparkoval v piatok 5. septembra 1930.

 

Zásluhou reinštalácie hradnej expozície venovanej Kežmarku v rokoch 1850 – 1950 sa sprístupnili verejnosti exponáty, ktoré s Masarykovou návštevou priamo súvisia. Najviac cenná je istotne pamätná listina tvorená čiernobielou kresbou, ktorú vytvoril Karl Sovánka. Zachytáva časť Vysokých Tatier, les a kaplnku Kežmarského hradu, pod ňou je rukou písaný slovensko-nemecký text: „Na pamiatku vzácnej návštevy pána Prezidenta našej Republiky T. G. Masaryka v Kežmarku, dňa 5.-ho septembra roku 1930, sa táto pamätná listina vlastnoručným podpisom pána Prezidenta na mestskom dome uschováva. V mene zastupiteľstva mesta…“ V zbierkovom fonde nájdeme i desať fotografií miestneho fotografa Emila Moravetza, ktorý ich daroval múzeu. Jedna z nich zachytáva podpis danej listiny, iná štyri mramorové predmety ležiace na stole: kalamár, podložku, stojan na listy a pijak. Takisto sa táto písacia súprava kompletne zachovala a dnes zdobí reinštalovanú expozíciu.

Masaryk zavítal do Kežmarku v rámci návštevy vojenských manévrov konajúcich sa v priestore medzi Levočou a Spišským Podhradím. Dobové pramene vravia, že na cvičeniach sa zúčastnilo asi 20-tisíc vojakov – z Košíc i Užhorodu. Do slávnostne vyzdobeného mesta, kde na žiadnom dome nechýbali girlandy, kvety, jedľové vetvičky či vlajočky, vošiel pred jednou popoludní. K provizórnej tribúne pred radnicou, na ktorú po požiari prezident prispel sumou 25-tisíc kč, dorazil autom v sprievode premiéra Františka Udržala či francúzskeho maršala Francheta d´Espéreya.

Vzácnu návštevu privítali mešťanosta Rudolf Palenčár a zástupca okresu Ondrej Devečka. Prezident sa početnému obyvateľstvu prihovoril nemecky i slovensky. „Vravíte tu o slobode. Hovorím vám na tomto mieste: táto sloboda nie je len pre jedného, ale pre každého občana rôznej farby alebo národnosti. Ďakujem vám srdečne za hrejivé pozdravenie. Teší ma, že občania tohto mesta v dvoch rečiach, ak to tak smiem povedať, vyjadrili zjednoteným spôsobom svoje pocity voči štátu a mojej osobe. Sloboda, ktorú sme dosiahli, nás má všetkých vychovávať k tomu, aby z nás všetkých urobila rovných ľudí. Toto je môj krátky program a v tomto zmysle prajem vášmu mestu a vašim obyvateľom krásnu a silnú budúcnosť.“ Po potlesku a volaní na slávu dali prezidentovi kytice Anna Devečková za slovenskú a Jolana Beck za nemeckú kežmarskú mládež. Následne sa prezident s maršalom d´Espéreyom podpísali na pamätnú listinu. Nahustený program nedovolil hosťom absolvovať prehliadku mesta a asi po polhodine vyrazili do Veľkej Lomnice a Tatranskej Lomnice, kde Masaryk počas návštevy Spiša prespával a prijímal návštevy v Grandhoteli Praha.

 

Vladimír Julián Ševc, foto: archív Múzea v Kežmarku