Aktuality

Sídlisko Juh na jar otvorenejšie pre rodiny s deťmi aj seniorov

04

V projekte revitalizácie vnútrobloku Južná prebiehajú práce, ktorých výsledkom bude vytvorenie pekného a funkčného vnútroblokového priestoru, ako aj vytvorenie bezpečného priestoru detských ihrísk a oddychových zón, doplnených o prvky drobnej architektúry a zelene. Realizuje sa obnova parkovísk, chodníkov, schodov ako aj verejného osvetlenia.

Na sídlisku Juh si na svoje prídu najmä deti, na ktorých tam bude čakať visiaca hojdačka hniezdo, vežová zostava, trenažér lyžovania, balančné stupne, dvojitá pružinová hojdačka, pružinová hojdačka autíčko, pružinová hojdačka, trampolína, trenažér chôdze, workout zostava, šmykľavka vo svahu, lanová zostava, hojdačka, lezecká stena do svahu.

Jar nás prekvapí farbami

Dreviny sú významnou zložkou životného prostredia a majú dôležité a nezastupiteľné, predovšetkým ekologické a environmentálne funkcie. „V rámci revitalizácie vnútrobloku Južná sme vysadili 64 ks drevín, 672 kríkov, 759 kusov živého plota, 1 988 kvetín a založili sme trávnik s výsevom 6-tisíc m2 a pribudlo aj 332 rastlín v dažďových záhradách,“ povedal František Fecko, vedúci výstavby Mestského úradu Kežmarok.

Zdravo a chutne na Juhu

Ovocný sad v našom meste v podobe Jedlého ostrova nás posunie bližšie k dosiahnutiu ďalšieho atribútu trvalo udržateľného mesta. Vytvorením tohto sadu vytvárame priestor nielen pre podporu biodiverzity, ale aj komunitné miesto pre obyvateľov mesta. Projekt Jedlý ostrov prispeje k záchrane miznúcich odrôd ovocia a tiež k adaptácii miest a obcí na klimatickú zmenu. „Sad vytvára multifunkčný komunitný priestor vhodný na relax, edukáciu pre školy, ktoré budú môcť využiť tento projekt v rámci zvýšenia starostlivosti o dreviny. Cieľom je podporiť biodiverzitu a zlepšiť mikroklimatické pomery na pozemku a jeho okolí. Úrodu bude sad prinášať počas celej sezóny, pričom bude dostupný širokej verejnosti. V rámci sadu plného vzácnych starých a krajových odrôd ovocných stromov s prímesou ovocných kríkov sa uskutočnila výsadba veľkých a stredne veľkých stromov, ako sú napríklad jabloň, hruška, jarabinohruška, moruša, slivka, višňa a taktiež sa vysadia veľké a stredne veľké kry, ako sú muchovník, mišpuľa, dula, hlošina, lieska, drieň, hloh, arónia, josta, ruža dužnoplodná,“ povedal Fecko. V projekte Jedlý ostrov sa tak vysadilo deväť stromov a 37 krov.

Ondrej Miškovič, foto: Kristián Krempaský