Aktuality

Šikanu na školách treba potlačiť už v zárodku. Samospráva na to páky má

17_Šikana_2500_OM_BŠ_KK

Redakcia Novín Kežmarok sľúbila čitateľom, že pokryje tému šikany na školách. Tá je sama o sebe veľmi závažným problémom. Nasledujúce riadky preto venujeme fenoménu šikany.

 

Krátko o šikane

Na úvod si predostrime skutočnosť, že na každej škole v meste sa vyskytuje šikana. Stretol sa s ňou viac-menej každý žiak alebo rodič žiaka. Môže mať rôznu podobu – najčastejšie sa stretávame s ohováraním, ponižovaním, nadávaním, vyhrážkami či vydieraním. V krajných prípadoch dokáže byť šikana fyzická. A mimoriadne násilná. Obzvlášť zákerná je kyberšikana.

Na šikanovaného žiaka môže mať takéto konanie ničivý dopad. „A mnoho ráz je veľmi ťažké ju odhaliť, keďže obete šikany o nej často mlčia a ticho trpia,“ uviedla k problematike vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu (OŠMaŠ) Lucia Troppová. Dodala, že viaceré deti sa o šikane nezdôveria ani vlastným rodičom. Tí sa o nej nezriedka dozvedia až keď je v už pokročilom štádiu.

 

Pripravujeme anketu

V našom podtatranskom regióne a v susedných mestách téma šikany stále silno rezonuje. Média mapujú šikanu mládeže, ktorá sa, žiaľ, odohráva aj mimo škôl. V susednom Poprade vznikla facebooková komunita, v ktorej sa rodičia začali zdieľať s skúsenostiach svojich ratolestí so šikanou. Možno skonštatovať, že je dobré, keď ľudia vôbec začnú o šikane verejne hovoriť. K tomu by sme radi povzbudili aj kežmarských rodičov.

Chceme, aby bol váš hlas vypočutý. A preto sme sa rozhodli, že v najbližšom období vytvoríme anketu, ktorú občanom rozpošleme cez aplikáciu Munipolis. O spustení ankety vás budeme v príhodnom čase informovať.

 

Niektorými pákami vieme hýbať účinnejšie, inými menej

Ako sme spomenuli v predošlom novinovom vydaní, mesto Kežmarok aj v tomto prípade zakročilo. Ako uviedla vedúca OŠMaŠ Troppová, stalo sa tak v rámci posilňovania bezpečnosti na školách – keď mesto prijalo viaceré opatrenia, ktoré riešili aj šikanu – prednostne formou osvety a prednášok. Na školách s tým mestu pomohli i policajti. To všetko sa ukázalo byť účinným.

Avšak keďže o šikane medzi žiakmi často nevedia ani pedagógovia, veľa ráz nemajú ako zasiahnuť. A mnoho šikanózneho správania ostane nepovšimnutého – a teda aj neriešeného. Je to veľká škoda. Preto sa nazdávame, že anketa, ktorú pripravujeme, nám pomôže poodhaliť temnú stránku sveta šikany medzi mládežou v našom meste. A vyvodiť relevantné závery.

Kristián Krempaský