Aktuality

Školstvo v Kežmarku chce ísť cestou spájania

04

Mesto Kežmarok plánuje zmeny, ktoré napomôžu fungovaniu škôl a školských zariadení. Po novom by materské školy prešli pod základné školy, čím by vznikli základné školy s materskými školami, podobne ako k tomu v minulosti v našom meste došlo so školou a škôlkou na Nižnej Bráne.

 

Výhody spájania materských a základných škôl

Spojením by sa posilnili základné aj materské školy. Ekonomické výhody spojenia zahŕňajú úspory v nákladoch na riadenie, zdieľanie spoločných zdrojov, ako sú učebnice, učebné materiály či priestory. „Zabezpečí sa tak lepšia kontinuita vzdelávania, efektívnejší prechod medzi školskými stupňami a posilnia sa pedagogické tímy. Tým sa vytvorí celistvé a podporujúce vzdelávacie prostredie pre deti. Ďalšími výhodami je využívanie finančných prostriedkov z projektov, pri ktorých sa zohľadňuje aj veľkosť školského zariadenia, využívanie asistentov učiteľov zo základnej školy aj pre materské školy a v neposlednom rade sociálne výhody pre zamestnancov,“ povedala Lucia Troppová, vedúca Školského úradu v Kežmarku.

 

Náročný proces, ktorý prinesie výsledky

Proces spojenia základných škôl s materskými je pomerne náročné uskutočniť. „Najprv musí mesto požiadať ministerstvo školstva o vyradenie škôl a školských zariadení zo siete. Následne požiada o vyjadrenie k zaradeniu novovzniknutých základných škôl s materskými školami do siete škôl Regionálny úrad školskej správy v Prešove a mestskú školskú radu. Ministerstvo školstva vydá rozhodnutie o zaradení nových subjektov do siete škôl,“ približuje Troppová. Tento proces plánuje mesto ukončiť tak, aby spojené základné školy s materskými začali fungovať od 1. septembra 2024. Proces prechodu materskej školy a základnej školy k vytvoreniu spojenej základnej školy s materskou školou zvyčajne zahŕňa administratívne, organizačné a pedagogické kroky.

„Aj keď je tento proces náročný, rodičia a deti túto zmenu prakticky nepocítia, preto sa nemusia obávať. Deťom sa nebude meniť prostredie, v ktorom sa vzdelávajú, naďalej budú navštevovať „svoju“ školu alebo škôlku, budú sa o nich starať tí istí učitelia, učiteľky. Pri materských školách ostávajú aj naďalej v prevádzke jedálne, aby pre deti bolo zabezpečené kvalitné stravovanie ako doposiaľ,“ dopĺňa plánované zmeny primátor mesta Ján Ferenčák.

 

Mestská aj cirkevná škola v meste už šli cestou spájania

Dobrý príklad spojenia máme aj v našom meste, kde funguje Základná škola s materskou školou Nižná brána a cirkevná Základná škola s materskou školou sv. Kríža. Kežmarok nebude v tomto ničím novým, keďže k spájaniu došlo už na školách v Trnave, Bratislave- Novom meste, Dubnici nad Váhom, Krompachoch a vo veľa ďalších mestách. „V Poprade všetky materské školy prešli pod základné už v od roku 2008 a majú s tým veľmi dobré skúsenosti. Tento model vzdelávania sa im osvedčil,“ hovorí Troppová, ktorá na stoličku vedúcej Školského úradu v Kežmarku prišla s dlhoročnou pedagogickou praxou.

Mesto Kežmarok chce naďalej podporovať rozvoj detí od predškolského veku až po základnú školu. Preto chce racionalizáciou a spájaním zabezpečiť zlepšenie podmienok v školských zariadeniach.

Text a foto: Ondrej Miškovič