Aktuality

Spoločnou snahou vieme premieňať veci k lepšiemu

03_02_Wagner

Kežmarčanky a Kežmarčania,

prichádzajú letné prázdniny, ktoré sú časom na oddych nielen pre pedagógov a žiakov, ale aj pre nás všetkých. Najmä učitelia v týchto dňoch bilancujú, čo by mohli zlepšiť v ďalšom školskom roku, alebo čo výnimočné sa im podarilo v uplynulom roku.

V tomto čase, keď sa príroda prebúdza a okolo nás kvitne život, máme jedinečnú príležitosť premýšľať o tom, ako môžeme naše mesto zveľadiť a spríjemniť pre všetkých obyvateľov. S veľkou radosťou sa chcem pochváliť úžasným úspechom Strednej odbornej školy Garbiarska 1. Škola zažiarila na Festivale študentského remesla. Získali sme prestížne ocenenie Zlaté ruky Festivalu študentského remesla 2024. Kľúčom k úspechu sú naši talentovaní žiaci, ktorí získali tri tretie a jedno druhé miesto, ale aj ostatní súťažiaci, lebo všetci, ako jeden tím školy, prispeli k dosiahnutiu najvyššieho počtu bodov v súťažných kategóriách za školu. Ich zručnosti nás napĺňajú hrdosťou. Veľkú vďaku chcem vyjadriť našim majstrom odbornej výchovy a celému tímu praktického vyučovania, ktorí sa svojím zanietením a profesionálnym prístupom podieľali na tomto fantastickom výsledku. Zároveň chcem poďakovať aj všetkým z tímu teoretického vyučovania, ktorí pripravili krásny sprievod a prezentovali školu v našom stánku.

Ako poslanec mestského zastupiteľstva chcem pripomenúť potrebu spoločného úsilia, ktoré je nevyhnutné pre ďalší rozvoj a skvalitnenie života v našom meste. Bez ohľadu na naše politické názory, spoločenské postavenie či osobné záujmy, všetci máme jeden spoločný cieľ: vytvoriť prostredie, kde sa nám bude dobre žiť, pracovať a oddychovať. Veľkú bojovnosť a spoluprácu prejavili všetci Kežmarčania v hlasovaní Nadácie VÚB, v ktorom pre našu dominantu – baziliku minor získali 50-tisíc eur.

Na záver by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa už teraz podieľajú na prípravách festivalu EĽRO a na zveľaďovaní nášho mesta. Vaša práca a obetavosť sú pre nás inšpiráciou. Verím, že toto leto bude obdobím, keď sa naše mesto opäť posunie o krok vpred a my všetci budeme môcť byť hrdí na to, čo sme spoločne dosiahli.

Vojtech Wagner, riaditeľ SOŠ Garbiarska 1, poslanec Mestského zastupiteľstva Kežmarok