Aktuality

Stará tržnica a jej okolie príde na pretras. Je len otázka času kedy

15_01_Stará tržnica_vizualizácia

V meste je aktuálne naštartovaných viacero revitalizačných projektov. Jedným z nich je načatý projekt rekonštrukcie priestoru trhoviska ležiacom medzi Baštovou a Toporcerovou ulicou. V období najbližších rokov by sa tento projekt mohol opätovne rozhýbať. A zmeniť charakter celej lokality.

Čo s areálom starej tržnice

Miesto starého trhoviska neďaleko hlavného ťahu a historického námestia nijako zvlášť Kežmarčanom predstavovať netreba. Za jeho príbehom sú dekády spojené s obchodnou činnosťou. Ľudia si naň zájdu nakúpiť rôzny tovar, zväčša ovocie a zeleninu. V blízkosti je podniková predajňa TAMI.

Dnes tržnica pôsobí spustnuto, rušnejšie na nej zvykne byť v letných mesiacoch. Miesto, kde stojí, sa však má podľa štúdií zmeniť. Avšak postupne a schematicky – aby plynulo zapadlo do väčšieho celku. Keďže v meste sú aktuálne projekty, kde samosprávu topánka tlačí viac, pri tomto projekte bude postup pomalší. Je však dobré vedieť, že riešenie sa už začína v hrubých kontúrach črtať.

Posun v mestskom parkovaní

Pri starej tržnici nemožno opomenúť skutočnosť, že štúdia, ktorou disponuje stavebný úrad, rieši aj parkovanie v jej areáli. Parkovacích miest v meste je podľa nedávno sumarizovaných dát stavebného úradu necelých tritisíc.

Takáto zmena by pozitívne prispela k tunajším možnostiam parkovania. „Projekt na stavebné povolenie na rekonštrukciu parkoviska plánujeme vypracovať už v tomto roku,“ dávajú do povedomia z oddelenia rozvoja mesta a výstavby. Parkovisko bude však predovšetkým slúžiť plánovanej krytej budove tržnice.

Už viac nie pod holým nebom

Pri budúcej prestavbe starej tržnice na nový komplex je potrebné podotknúť niekoľko vecí. Už nepôjde o tržnicu v podobe, ako sme na ňu boli doposiaľ zvyknutí. Výstavbou novej sa zlúči viacero objektov pod jeden komplex. A napokon by malo dôjsť ku zlepšeniu podmienok všetkých zainteresovaných strán.

Skica, ako by mohol nový priestor vyzerať, už existuje. „Ide o krytú celoročnú predajňu (menšiu halu) so stánkovými miestami, skladmi, sociálnym zázemím pre trhovníkov a návštevníkov,“ opísalo komplex príslušné oddelenie. Dodalo, že areál a parkovisko by sa mali prebudovať v etapách, pravdepodobne to nebude v súbehu.

Z dostupných variantov vizualizácií vyplýva, že moderný komplex by mohol disponovať i poschodím. Zdôraznime, že ide o základné vizualizácie, jeho konkrétna podoba sa vo výsledku môže líšiť. Redakcia Novín Kežmarok bude situáciu s tržnicou monitorovať a informácie o projekte spravodajsky aktualizovať.

Kristián Krempaský, vizualizácia: oddelenie rozvoja mesta a výstavby