Aktuality

V Kežmarku je viac ako sto rokov, no ostáva modernou

ilustračná foto

V decembri oslávila Základná škola Grundschule 125. výročie založenia. Prioritou Základnej školy Grundschule nadväzujúc na štátny vzdelávací program je poskytnúť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, a tak zabezpečiť žiakom vysokú úroveň získaného vzdelania a ďalšieho uplatnenia. Informácie o aktivitách v škole, ktorá dbá na kvalitnú prípravu svojich študentov hlavne po jazykovej stránke, nájdete v článku.

Jazykový certifikát

Septembrový štart do školy sprevádzali dobré správy o úspechu našich žiakov pri oficiálnej skúške Fit in Deutsch na úrovni A2. Tú pravidelne organizuje Goetheho inštitút v Bratislave. Ôsmaci a deviataci po intenzívnej príprave preukázali výborné znalosti nemeckého jazyka a podarilo sa im úspešne zvládnuť medzinárodne úradmi uznávaný jazykový certifikát.

Aktivity v prírode

Vedomosti a učenie striedajú žiaci aj s aktivitami v prírode. Absolvovali účelové cvičenie na ochranu života a zdravia. Určovali svetové strany, orientovali sa v priestore, hádzali granátom, strieľali zo vzduchovky, skákali vo vreci, vyskúšali si hasenie prúdom vody, poskytovali prvú pomoc. Žiakov veľmi zaujala aj ukážka práce psovodov a profesionalita pracovníkov polície, ktorí im predviedli vybavenie policajného auta a podelili sa o cenné skúsenosti z praxe.

Európsky deň jazykov

Koniec septembra sa niesol v znamení Európskeho dňa jazykov. Mladší žiaci si výučbu cudzích jazykov spríjemnili návštevou zvieracích rodín. Priraďovali zvuky zvierat v anglickom, nemeckom a ukrajinskom jazyku, menovali členov zvieracích rodín, určovali stavbu ich tela, hrali divadlo, spievali piesne v cudzom jazyku, tancovali. Úlohou starších žiakov bolo vytvoriť pútavý a kreatívny plagát a pri jeho tvorbe zohľadniť jazykové znalosti s prihliadnutím na všetky jazyky, ktoré sa hrdo vznášajú chodbami školy. Medzi sprievodné aktivity podujatia patrili prezentácie žiakov o zahraničnom projekte Erasmus+, vďaka ktorému má škola vytvorené priateľské vzťahy so školami v zahraničí – v Českej republike, Holandsku, Rumunsku, Maďarsku, Rakúsku. Pozitívne skúsenosti žiakov s výmennými pobytmi v zahraničí a s tým súvisiace zdokonalenie sa v jazyku inšpirovali žiakov do budúcna. Nie nadarmo sa hovorí, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť a uistili sa v tom, že ovládanie cudzieho jazyka otvára brány k cestovaniu a spoznávaniu nových kultúr a spoločností. Okrem toho si učitelia pripravili aj vedomostné a zábavné kvízy, spoločenské hry a prácu s ozobotmi – miniatúrnymi robotmi, ktoré sú po správnom naprogramovaní schopné plniť zadané úlohy.

Exkurzie

Ani v októbri Grundschule nezaháľala a vyslala piatakov do Planetária v Prešove, kde zbierali zaujímavé informácie o pohyboch Zeme a ich dôsledkoch – striedanie dňa a noci i ročných období. V kupole planetária sledovali edukačný program, pozorovali súhvezdia, hviezdy, Slnko a ich pohyb po oblohe. Deviataci si zase boli obzrieť jaskyňu Domica a cestou zavítali aj do Kaštieľa Betliar, ktorý ponúka expozíciu múzea s bohatou zbierkou.

Svetový deň zvierat

Aj tento školský rok sa žiaci školského klubu detí (ŠKD) rozhodli osláviť Svetový deň ochrany zvierat a pre mestský útulok zorganizovali zbierku. Táto zbierka trvala celý október. Žiaci mali možnosť priniesť zvieratkám to, čo najviac potrebujú. Spoločnými silami sa vyzbieralo množstvo krmiva, hračiek, teplých podložiek, a nielen to. Žiaci ŠKD napiekli aj zdravé keksíky, ktoré rozdávali deťom v škole za malý finančný príspevok. Touto aktivitou sa im podarilo vyzbierať niekoľko desiatok eur, ktoré pomôžu zvieratkám. Odovzdanie tejto zbierky spoja žiaci aj s venčením psíkov v útulku.

Milión detí sa modlí ruženec

Po celom svete sa deti 18. októbra modlili ruženec za mier a jednotu vo svete. Táto modlitebná iniciatíva chce pomôcť rozdúchať plameň viery a poukázať na silu modlitby. Aj žiaci Základnej školy Grundschule sa zapojili do tejto iniciatívy s dôverou, že modlitba detí môže zmeniť svet, poraziť zlo a priniesť pokoj a porozumenie bližšie k ľuďom.

Medzinárodný deň školských knižníc

Štvrtý októbrový pondelok pre žiakov Grundschule už tradične prináša aktivity pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Témou podujatia pre tento školský rok bolo: „Školská knižnica vám dáva priestor na to, aby ste boli výnimoční.“ Všetci žiaci školy sú niečím a pre niekoho výnimoční a svoju originalitu preukázali aj v pripravených aktivitách, ktorých cieľom bolo reflektovaním aktuálnej doby, kreativitou a zábavnými formami práce s knihou podporiť pozitívny a trvalý vzťah k školskej knižnici Grundschule, ku knihám a k samostatnému čítaniu žiakov. Oslavy Medzinárodného dňa knižníc začali rozhlasovou reláciou, v rámci ktorej zaznelo rozhlasové spracovanie rozprávky O Jankovi a Marienke – Hänsel und Gretel, a to netradične v nemeckom jazyku. Príjemným spestrením dňa bola aj beseda s textárom a výtvarníkom Vladom Krauszom, ktorý nás poctil svojou prítomnosťou a odpovedal žiakom na ich zvedavé otázky.

Píšeme si s tureckými kamarátmi

Už tretí rok sa žiaci ŠKD zapájajú do spolupráce so základnou školou na Slovensku a aj v ďalekom Turecku. Formou vzájomného písania listov sa delia o svoje myšlienky, nápady, vtipné zážitky v slovenskom či anglickom jazyku. Touto aktivitou si deti nielen precvičujú cudzí jazyk, ale majú možnosť prežiť veľa radosti z doručených listov a priateľských odkazov. Tešia sa zo svojich nových kamarátov.

Miroslav Beňko, foto a editácia: Ondrej Miškovič