Aktuality

Zopár slov o partnerstve Kežmarku s projektom STICSK

08_STICSK

Noviny Kežmarok v závere minulého roka priniesli krátku informáciu o projekte STICSK. Naše mesto v ňom vystupuje ako partner. Nadišla chvíľa, aby sme k téme prispeli zopár riadkami navyše.

 

Samospráva partnerom

Na úvod si zrekapitulujme základnú líniu, ktorá sa v súvislosti so smart projektom STICSK a Kežmarkom tiahne. Ako Noviny Kežmarok nedávno upozornili, kežmarské mestské zastupiteľstvo ešte vlani v septembri na ôsmom zasadnutí pristúpilo k schváleniu účasti mesta na partnerstve v rámci projektu STICSK – Smart Transformation and Innovation Consortium Slovakia.

V tom čase sme verejnosti dali na vedomie, že na projekte participuje – aj formou partnerstva tak ako naše mesto – až 25 partnerov. Hlavné slovo v ňom má Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Škola je zároveň hlavným partnerom projektu. Podpora STICSK plynie ešte z čoraz menej spomínaného Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

 

Laboratórium smart riešení

Mesto Kežmarok bude mať v STICSK pozíciu tzv. pilotného územia. Čo to znamená? V krátkosti toľko, že územie nášho mesta bude slúžiť na praktickú implementáciu inovatívnych nástrojov. Na nich budú pracovať predovšetkým študenti univerzity. Tí budú zároveň skúmať a vytvárať nové riešenia, ktoré bude mať Kežmarok výsadu testovať. Ako jedna z prvých samospráv.

V prenesenom význame by sa dalo povedať, že Kežmarok bude jedným z mála miest, ktoré okúsi, aké je to byť pomyselným živým laboratóriom na smart riešenia. Cestou smart riešení sa pritom naša samospráva uberá dlhodobo. „Kto ešte na tento trend nenastúpil, nech ani nečaká, že sa mu vyhne. Jednoducho – môžete mať najlepšie technológie, ak však nemáte na ich obsluhu ľudí, nikdy nevyužijete ich plný potenciál,“ uviedol nedávno v tejto súvislosti primátor Ján Ferenčák pre RTVS.

V tomto konaní Kežmarok sleduje trendy v iných európskych mestách, kde sa podobné projekty tešili obľube už dávnejšie. Nie je preto prekvapením, že sa mesto rozhodlo byť partnerom STICSK.

 

Čo nám to môže priniesť?

Buďme konkrétni. V budúcej fáze partnerstva by sa Kežmarok mohol výhodne dostať napríklad k aplikácii na QR kódy, aplikácii na predtým avizovaný nový parkovací systém, rozvoju elektromobility, zdokonaleniu riadenia dopravy či k rôznym monitorovacím systémom so škálou senzorov. Študentom a budúcim vývojárom na to mesto poskytne vyhovujúce podmienky. Takisto projekt avizuje, že sa budú zjednocovať už existujúce systémy pod jednu strechu.

V tejto súvislosti doplňme, že zapojenie sa do projektu STICSK bude znamenať rozvojové zacielenie na primárne desať oblastí: bezpečnosť, kultúra, šport, voľný čas, životné prostredie, energetika, doprava, parkovací systém, odpadové hospodárstvo a zjednotenie už existujúcich systémov.

Text a foto: Kristián Krempaský

Snímka z priestorov mestskej polície, ilustračný záber.