Aktuality

Zopár slov workoutových možnostiach v Kežmarku

08_Workoutové ihrisko na Zadnom

Pokiaľ ide o samosprávy, ktoré sú pozitívne naklonené mládeži a obyvateľstvu vo vyššom veku, Kežmarok atakuje popredné priečky. Nie sme síce typické vysokoškolské študentské mesto, avšak žiaci tunajších škôl sa sťažovať na nedostatok možností športového vyžitia nemôžu. A pokiaľ ide o individuálny šport, teraz v jari nastala vhodná doba pozrieť sa lokálne workoutové ihriská.

 

Workout v Kežmarku predtým, než sa stal trendom

Textom o workoutových možnostiach vyžitia v našom meste reagujeme na podnet od nášho čitateľa, ktorý ocenil, že v Kežmarku ich máme pomerne dosť. Zaujíma sa – podobne ako ďalší mladí ľudia v meste – o ďalšie plány mesta v tejto oblasti.

Na úvod padne vhod zmienka o tom, že v Kežmarku sa v roku 2015 workout stával veľkým hitom. A v roku 2016 sa už vo veľkom cvičilo. Vôbec prvé workoutové ihrisko mal v tom čase Kežmarok vybudované ako jedno z mála podtatranských miest. Dá sa povedať, že od týchto rokov záujem o workout v Kežmarku citeľne vzrástol.

Toto ihrisko je dnes v Kežmarku dobre známe. Nachádza sa na sídlisku Juh, v časti medzi blokmi panelákov Petržalskej a Lanškrounskej ulice. V slangu mladších generácii sa toto sídlisko zvykne označovať aj výrazom „Zadné“. A práve tu nastal zrod kežmarského workoutu.

 

Ako huby po daždi

Boom, ktorý sa po otvorení tohto prvého workoutového ihriska na Zadnom dostavil, sa dá znázorniť známym slovenským frazeologizmom, keď niečo vyrastie ako „huby po daždi“. Jedno ihrisko tunajšej mládeži nestačilo.

Od tohto bodu naprieč rokmi až po dnešok v Kežmarku postupne vyrástlo niekoľko workoutových ihrísk. Dve ihriská stoja na severe – jedno je súčasťou tamojšieho vnútrobloku, druhé areálu Základnej školy s materskou školou Nižná Brána. Najnovšie workoutové prvky pribudli vo Vnútrobloku Juh a v areáli SOŠ agropotravinárskej a technickej na ulici Kušnierska brána.

A jedno ihrisko s workoutovou časťou máme neďaleko cyklochodníka pri Ľubickom potoku na Weilburskej ulici – vďaka komunite, ktorá disciplinovane hlasovala o Kaufland park. Pripomeňme, že o obdobné ihrisko sme ako komunita zápasili aj pre vnútroblok ulíc Záhradná a Toporcerova. V boji o Lidl Čistinku nás však vtedy premohla o silne zmobilizovaná Levoča.

 

Čo by mohlo kežmarský workout najbližšie obohatiť?

Podľa informácií oddelenia rozvoja mesta a výstavby je možné, že workoutové prvky – ako časti nových ihrísk – pribudnú pri plánovaných revitalizáciách niekoľkých kežmarských vnútroblokov, o ktorých sme už písali. Oddelenie spomenulo dostavbu Vnútrobloku Juh na Kuzmányho ulici a Vnútroblok na Garbiarskej a Možiarskej ulici. V tejto chvíli ešte nie je definitívne, s akými prvkami budú konečné plány jednotlivých revitalizácii rátať.

Text a foto: Kristián Krempaský