Spravodajstvo

Na prácu na chate sa nezabúda

16. mája 2021

Malá encyklopédia o ženách v Tatrách, ktorým sa doposiaľ nevenovalo dostatok pozornosti. I tak by sa dala nazvať kniha Ota Rozložníka Ženy v tieni hôr. Z mozaiky príbehov prvých horolezkýň a chatárok vyberáme zážitky Milky Pichnarčíkovej. V spomienkach na Kežmarskú chatu a jej okolie musím zájsť viac do minulosti. Moji rodičia boli tiež milovníci Tatier a chodili na túry. Keď bola moja mamka […]

Cezhraničnú spoluprácu v Kežmarku začal Ján Skupin

16. mája 2021

V januári si pripomíname prvé výročie od smrti prvého porevolučného primátora mesta Kežmarok Ing. Jána Skupina. Narodil sa v apríli 1932 v Mlynčekoch pri Kežmarku v roľníckej rodine. Základné školy a Pedagogické gymnázium absolvoval v Kežmarku, Vyššiu pedagogickú školu v Prešove a Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre. Po štúdiách pracoval v poľnohospodárstve, 13 rokov vo výrobných podnikoch – Strojno-traktorovej stanici a Štátnych majetkoch, 20 rokov v Ústave […]

Po stopách zakladateľov alebo začiatky Euroregiónu Tatry

16. mája 2021

Myšlienka spolupráce medzi samosprávami na slovensko-poľskom pohraničí v podtatranskej oblasti vznikla v novembri 1991. V nasledujúcich rokoch sa viedli rozhovory o rozširovaní vzájomných kontaktov a v roku 1993 sa stretli predstavitelia samosprávnych orgánov. Výstupom medzinárodných rozhovorov bola Deklarácia samosprávnych orgánov územných častí Poľskej republiky a Slovenskej republiky o projekte vytvorenia cezhraničného zduženia Euroregión Tatry z 31. októbra 1993. Na ustanovujúcom kongrese 26. augusta […]

Ak nemôžete do múzea, tak si ho vezmite domov

16. mája 2021

Nezisková organizácia (f)ITcubator realizuje od septembra tohto roku projekt s názvom smARt MÚZEUM, ktorého hlavným cieľom je vytvoriť a zaviesť do praxe aplikáciu, ktorá bude zdieľať zbierkové predmety múzea cez technológiu rozšírenej reality (AR) na bežnom mobilnom zariadení kdekoľvek, kde je k dispozícii dátové pripojenie. Do projektu sa zapojí i Múzeum v Kežmarku. (f)Itcubator Poprad je prvá […]

Hradný pán opäť osedlá svojho koňa pred Kežmarským hradom

16. mája 2021

Podpis memoranda o spolupráci mesta Kežmarok a generálneho konzulátu Maďarska v Košiciach sa uskutočnil 18. novembra. Zástupcovia oboch strán, primátor mesta Ján Ferenčák a maďarská konzulka Ágota Hetey, majú záujem skrášliť Kežmarok jazdeckou sochou Imricha Thökölyho. Maďarská konzulka navštívila naše mesto po prvýkrát v októbri. Rozhovor s primátorom sa týkal prevažne kežmarských osobností, ktoré rezonujú v maďarskom národe dodnes. „Dr. Vojtech Alexander bol […]

Partnerstvo a spolupráca s európskymi mestami

16. mája 2021

Mesto Kežmarok má podpísané dohody o spolupráci s desiatimi mestami v rámci Európy. Delegácie z partnerských miest sú v našom meste čestnými hosťami najmä počas festivalu Európske ľudové remeslo, ale naša spolupráca sa sústreďuje i v oblasti športu či umenia. Najaktívnejšie spolupracujeme s našimi najbližšími susedmi, poľským Novým Targom či maďarským Hajdúszobszló.   Nowy Targ […]

Dve krajiny, dva jazyky, jeden cieľ

16. mája 2021

Mnohí možno nevedia, že práve v Kežmarku sídli inštitúcia, ktorá je zameraná na cezhraničnú spoluprácu Slovenska a Poľska. Heslo Dve krajiny, dva jazyky, jeden cieľ poukazuje na spoluprácu dvoch krajín, a to Slovenska a Poľska. V Euroregióne Tatry sa stretávajú všetky cezhraničné vzťahy, kontakty, operačné programy a projekty, pri ktorých dochádza k výmene poznatkov. Celková rozloha Euroregiónu Tatry je 11 000 […]

Moderná kniha z nášho mesta

16. mája 2021

Pripravovaný projekt Moderná kniha sa zameriava na využitie moderných technológií v knižnom priemysle prostredníctvom využitia QR kódov. Edíciu Moderná kniha ponúka spoločnosť ELCAT, s. r. o., ktorá sa zameriava na vydavateľskú činnosť. „Cieľom edície nie je poskytnúť vyčerpávajúce množstvo historických či štatistických údajov, ktoré sú v dnešnej dobe dostupné všade, ale priblížiť kúzelnú atmosféru slovenských miest,“ priblížila […]

Rok bilancovania parkovania v obytných zónach

16. mája 2021

To, že na sídliskách (a nielen tam) je deficit parkovacích miest, všetci občania nášho mesta veľmi dobre vedia a pociťujú to hlavne vo večerných hodinách, keď je zaparkovať vozidlo veľký problém. Mesto Kežmarok, oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia, začalo s prípravou riešenia problémov statickej dopravy v obytných častiach mesta. Jedným zo základných podkladov na hľadanie riešenia je zisťovanie skutkového […]

Online vďaka Wifi4EU

16. mája 2021

WiFi4EU využili viaceré európske mestá na zvýšenie kvality života občanov a podporu regionálneho cestovného ruchu. Obce mohli požiadať o poukaz v hodnote 15 000 eur. V Kežmarku po úspešnom schválení je možnosť využívania bezplatného pripojenia v týchto lokalitách: okolie reštaurácie Berg na Hradnom námestí 60, okolie pri poliklinike v Kežmarku na Hviezdoslavovej ulici, okolie pri […]

Úspešné projekty budú naďalej rozvíjať naše mesto

16. mája 2021

Kežmarok sa zapojil do nových výziev na získanie finančných prostriedkov z viacerých zdrojov, ako napríklad z grantov, eurofondov a štátneho rozpočtu. Celkovo bolo podaných sedem projektov. Projekty majú revitalizovať verejné priestranstvá, zvýšiť hygienické štandardy v meste a dočkáme sa prestavby mestskej tržnice na regionálnu. Dofinancovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré bude slúžiť obyvateľom v nepriaznivej sociálnej situácii, prinesie do […]

Čaká nás sčítanie obyvateľov, domov a bytov

16. mája 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 na Slovensku je založené na novom koncepte. Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je z hľadiska použitých metód kombinovaným sčítaním. Prvá etapa sa už začala Integrované sčítanie je založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov údajov a […]

Mesto Kežmarok si odnieslo tri ocenenia v súťaži 30 rokov Interreg v objektíve

16. mája 2021

Spoločný technický sekretariát programu Interreg Poľsko – Slovensko v spolupráci s Euroregiónom Tatry, Euroregiónom Beskydy a Karpatským euroregiónom vyhlásili fotografickú súťaž, ktorej vyhodnotenie prinieslo do Kežmarku tri ocenenia. Na súťaži sa mohla zúčastniť každá inštitúcia, ktorá realizuje štandardný projekt alebo mikroprojekt, financovaný z programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. „Všetky fotografie bolo potrebné […]

Na vyriešenie opakujúcich sa podnetov na sídlisku Sever si musíme počkať

16. mája 2021

V poslednej dobe sa na sociálnych sieťach mesta, ale i na iných komunikačných kanáloch začali objavovať rovnaké podnety občanov. Prvá kategória podnetov sa týkala košov na sídlisku a druhá výrazného osvetlenia v nočných hodinách. Pre revitalizáciu vnútrobloku Sever bola spracovaná projektová dokumentácia a následne bola získaná finančná dotácia na realizáciu. Revitalizácia rieši komplexnú prestavbu a obnovu územia aj s […]

Predajcovia v Kežmarku dostali možnosť otvoriť svoje prevádzky online

16. mája 2021

Projekt podporený mestom Kežmarok, ktorý nájdete na stránke www.kezmarokponuka.online, predajcom umožňuje predávať svoje služby a produkty na území mesta prostredníctvom internetového predaja. Je nápomocný všetkým, ktorí museli svoje aktivity počas krízy obmedziť. Taktiež pomôže aj ostatným rozšíriť svoje predajné kanály. Vďaka projektu môžete byť pre Kežmarčanov dostupní počas celého roku. Obyvatelia nájdu na jednom mieste sústredenú ponuku […]

Májové kontrolné dni na stavbách v meste

16. mája 2021

Dva májové pondelky po sebe absolvoval primátor Kežmarku Ján Ferenčák kontrolné dni na piatich stavbách v meste. Dobrou správou je, že všetky práce idú podľa plánu a časového harmonogramu. Na jednom mieste sú už dokonca aj hotové. Zimný štadión/aréna Posledná etapa výstavby budúcej kežmarskej arény zahŕňa najmä jej prístavbu. V nej sa budú nachádzať kancelárie, priestory určené […]

Ako zvládali vládne opatrenia zamestnanci oddelenia sociálnych vecí

16. mája 2021

Mestský úrad počas vyhlásených opatrení koronavírusu na Slovensku fungoval v značne obmedzenom režime, napriek tomu však oddelenie sociálnych vecí malo od marca viacero povinností, ktoré boli spojené so zabránením šírenia pandémie. Zamestnanci oddelenia sociálnych vecí, ale i opatrovateľky sa podrobili testom na preukázanie ochorenia v našom meste. V čase vyhlásenej mimoriadnej situácie a núdzového stavu z dôvodu šírenia nákazy COVID-19 bol […]

Napriek obmedzeniam to seniori v Kežmarku statočne zvládajú

16. mája 2021

Ako skupina najviac ohrozená súčasnou epidémiou žijú klienti v domovoch dôchodcov s obmedzeniami zo všetkých najdlhšie. Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby v Kežmarku v tomto období prijalo prísne opatrenia na zamedzenie šírenia nákazy. Prvé testovanie 63 zamestnancov zariadenia sa uskutočnilo 20. apríla. „Išlo o sponzorské testovanie firmou Medirex, vďaka ktorému sme sa v zariadení upokojili, keďže prítomnosť nákazy […]