Aktuality

Bližšie k občanom vďaka komunikačnej platforme Munipolis

16

Mesto Kežmarok v záujme priblížiť sa čo najviac k občanom zavádza od 1. júna nový komunikačný kanál.

Moderné informačno-komunikačné technológie a riešenia, ktoré súvisia s pokrokovou dobou, významným spôsobom ovplyvňujú nielen vývoj a život jednotlivcov, spoločnosti, ale aj miest. Cieľom komunikačnej stratégie mesta Kežmarok je dosiahnuť systematický prístup k doterajším a novým komunikačným aktivitám smerom k občanom, ale aj k ostatným inštitúciám, úradom, partnerským mestám a podobne.

“Základom modernej samosprávy by mala byť jednoduchšia práca úradu a angažovaní a spokojní obyvatelia. Úlohou miest a obcí by už nemalo byť len jednostranne oznamovať, ale aktívne získavať spätnú väzbu a umožniť občanom podieľať sa na rozhodnutiach. Buduje sa tak vzájomná súdržnosť na lokálnej úrovni a zvyšuje transparentnosť, priblížila vedúca kancelárie primátora Barbora Sosková.

 

Systém Munipolis v Kežmarku

Munipolis, osvedčená SMART komunikačná platforma v Čechách a na Slovensku, na ktorej funguje viac ako 3000 samospráv, dáva obciam, mestám a inštitúciám do rúk tie najmodernejšie nástroje pre komunikáciu s občanmi a návštevníkmi. Platformu, ktorej súčasťou je aj mobilná aplikácia, mesto Kežmarok naplno spustí 1. júna, no podľa Soskovej sa obyvatelia môžu na ňu registrovať už dnes: „Všetci, ktorí sa do systému zaregistrujú, budú z mesta dostávať dôležité informácie o dianí v Kežmarku, a to prostredníctvom SMS, e-mailov alebo správ do aplikácie. Inštalácia je jednoduchá, rýchla a bezplatná.”

Mesto bude prostredníctvom Munipolisu informovať aj o športových a kultúrnych podujatiach v meste a tiež upozorňovať na krízové situácie ako výpadky energií, meteorologické výstrahy, dopravné uzávierky, vývoz odpadov či straty a nálezy. Občania zas budú môcť uzapájať do rôznych ankiet a rýchlejšie a efektívnejšie nahlasovať podnety mestu.Munipolis zoskupuje niekoľko platforiem v jednej, pričom spôsob doručovania informácií si vyberá každý sám rovnako ako aj typ odberov. Vybrať si môžete len to, čo vás zaujíma v mieste vášho bydliska, pracoviska alebo napríklad tam, kde máte chatu či príbuzných. Efektívne komunikovať znamená, že informácie prídu za vami,” vysvetlil Ondřej Švrček, autor projektu.

Munipolis bude zastrešovať aj zaužívané komunikačné kanály mesta ako Kežmarská televízia a Noviny Kežmarok. „Z aplikácie sa veľmi ľahko preklikáte na všetky vysielania Kežmarského magazínu. Noviny Kežmarok, ktoré sa po schválení rozpočtu poslancami opäť vracajú do svojej mesačnej podoby, si zase budete môcť prelistovať priamo na svojom mobilnom zariadení,“ uzavrela Sosková.

Prečo sa registrovať a ako na to?

 S komunikačnou platformou Munipolis budú mať občania všetky informácie a kontakty kedykoľvek po ruke. Služba je zdarma a v registračnom procese si každý môže nastaviť, aké informácie ho zaujímajú. Všetky osobné údaje budú v bezpečí v súlade s GDPR – všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov. Pre jej využívanie postačí vyplniť registračný formulár pod týmto textom a zaniesť ho na pracovisko prvého kontaktu Mestského úradu Kežmarok, prípadne sa registrovať na webovej stránke https://kezmarok.munipolis.sk alebo cez mobilnú aplikáciu Munipolis.

Ondrej Miškovič