Aktuality

Do práce na bicykli budeme chodiť i v tomto roku

15

Kežmarok sa zapája do cyklovýzvy Do práce na bicykli od roku 2015.

Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce. „Veríme, že hlavnou motiváciou na zapojenie sa do súťaže bude predovšetkým dobrý pocit súťažiacich, že šetria svoje zdravie, svoje financie, svoje mesto a životné prostredie,“ povedali o podujatí usporiadatelia.

Záujem o cyklodopravu v meste rastie. Do každoročnej výzvy Do práce na bicykli sa v minulom roku v Kežmarku zapojilo desať tímov a 36 účastníkov, ktorí spolu najazdili 7 073,36 kilometrov. Účastníci spravili spolu 806 jázd, a tým ušetrili 1 768,34 kilogramov oxidu uhličitého. Na jedného cyklistu tak v priemere vyšlo 196,48 kilometrov.

Kampaň je skvelou prezentáciou možností, ako sa prepravovať do práce a tento spôsob dopravy využívať aj vo voľnom čase. Dá sa tak prispieť k odbúraniu zhoršujúcej sa dopravnej situácie dnešnej doby. Veľa ľudí využíva automobilovú prepravu, ktorá prispieva k znečisťovaniu životného prostredia a k znižovaniu kvality ovzdušia. V konečnom dôsledku tak klesá kvalita života obyvateľov.

„Zo strany organizátora je propagácia veľmi dobre nastavená. Skvelým prínosom je aj možnosť propagačných materiálov, ktoré sa dajú jednoducho použiť na ďalšiu propagáciu. Verím, že v tomto roku budeme znovu o čosi lepší v iniciatíve Do práce na bicykli,“ povedal manažér športu Dávid Cintula.

Ondrej Miškovič

Text pod foto: Športový referent Dávid Cintula bude koordinátorom projektu Do práce na bicykli aj v tomto roku.