Aktuality

Kežmarok v rekonštrukcii ciest a chodníkov

12

Mesto Kežmarok realizuje jednu z najväčších opráv ciest a chodníkov v meste, aká sa doposiaľ udiala. V apríli sa začali i práce na kežmarskom moste pri Lidli. Postupne budeme môcť využívať na viacerých miestach v meste nové cesty a chodníky, ktoré nám uľahčia každodenný život. Pripravili sme si pre vás zhrnutie prebiehajúcich opráv v meste.

 

Zrekonštruované úseky mesta

Rekonštrukcie v meste odštartovali v roku 2021 na ulici Mučeníkov, od Krvavého poľa až po Tatranskú ulicu z oboch strán. Oprava z rozpočtu mesta priniesla do lokality nové obrubníky, chodníky a dlažbu.

Rok 2022 patril rekonštrukciám až šiestich ulíc. Prvou z nich bola ulica Dr. Daniela Fischera, v úseku od polikliniky po Ulicu generála Štefánika. Práce pokračovali až do roku 2023 a počas nich sa na ulici osadilo 307 metrov novej dlažby. Od daňového úradu po Tatranskú ulicu v okolí kežmarskej nemocnice bolo na Huncovskej ulici položených 487 metrov chodníkov. Z rozpočtu mesta radnica vybudovala nový chodník a parkoviská na Lanškrounskej ulici od spomaľovača až po Základnú školu s materskou školou sv. Kríža.

Dôležitou rekonštrukciou bolo sprístupnenie novej polikliniky občanom mesta z hlavnej a vedľajších ciest. Nábrežná ulica bola rekonštruovaná až po Sihoť, kde sa plynule stretla s prácami pri Zariadení pre seniorov a Zariadení s opatrovateľskou službou na Vyšnom mlyne, a tak sa táto rekonštrukcia spojila do novej príjazdovej komunikácie k Centru integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kežmarku. Cesta na Vyšnom mlyne, ktorú využívajú hlavne seniori, dostala napojenie na Huncovskú ulicu v celkovej dĺžke 150 metrov nových chodníkov.

Financie na opravy niektorých úsekov v tomto roku boli vo výške 186 841 eur obstarané z projektov s 5% spolufinancovaním mesta a zvyšok už mesto rekonštruovalo z vlastného rozpočtu.

Rekonštrukcie ešte v tomto roku

Najciteľnejšou opravou v meste bude bezpochyby rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, cez ktorý vedie medzinárodná komunikácia do Poľska. Opravovať sa ho už síce pokúšali už pred rokom, no napokon sa zhotoviteľ stavby vzdal a odišiel. „Spoločnosť má zrekonštruovať most za deväť mesiacov,“ povedal Jaroslav Kmeť, štátny tajomník ministerstva dopravy.

Rekonštrukcie cestných komunikácií realizujú v meste tri subjekty naraz. Slovenská správa ciest rekonštruuje most pri Lidli, Prešovský samosprávny kraj cesty prvej triedy a mesto Kežmarok miestne cesty a chodníky. „V minulom roku sme v Kežmarku začali so značnou opravou chodníkov a ciest. Na Sihoti sa miestne komunikácie pripojili na novú polikliniku. Renovovali sa tiež chodníky popri hlavnej ceste na Michalskej ulici a ďalšie úseky v meste. Opravné práce pokračujú, a to na viacerých úsekoch súčasne. Aktuálne sa dokončuje chodník pri starej poliklinike a rekonštruovaná je aj Baštová ulica. Záleží mi na tom, aby sme splnili, čo sme sľúbili,“ povedal primátor mesta Ján Ferenčák.

Baštová ulica v úseku od Hviezdoslavovej až po Garbiarsku ulicu sa plánuje dokončiť už do Európskeho ľudového remesla v júli tohto roku. Na úseku je opravovaných viacero vecí naraz. Prebieha pokládla plynových rozvodov a plánuje sa premiestnenie verejného osvetlenia bližšie k budovám, aby tak zo stredov chodníkov zmizli pouličné lampy. Na danom úseku pribudne 940 metrov nových chodníkov a 548 metrov novej vozovky. Termín ukončenia prác je naplánovaný už na máj tohto roku v hodnote 267 807,67 eur.

Ešte v marci sa podarilo dokončiť Garbiarsku ulicu a plynulo ju napojiť na prechod pre chodcov od mostu okolo okresného úradu až po prechod pre chodcov na Ulicu Dr. Vojtecha Alexandra. V tejto oblasti sa rekonštrukčné práce dotkli 245 metrov chodníkov. Od križovatky Michalská po letné kúpalisko na Tehelňu sa podarilo 240 metrov nových chodníkov a ciest, taktiež bol realizovaný zárubný múrik.

Práce sa dotkli aj chodníkov, ktoré často využívajú deti na cestu do škôl. Na Nižnej bráne od Hradskej cesty po lávku cez Ľubický potok bolo rekonštruovaných 210 metrov chodníkov. Rozšírený bol taktiež vjazd na Továrenskú ulicu, kde bolo rekonštruovaných 87 metrov chodníkov a 25 metrov cesty, čo ocenia hlavne vodiči, ktorí dennodenne týmto úsekom prechádzali. Bezpochyby najdlhším úsekom, na ktorom sa zrekonštruovali chodníky, je Michalská ulica, kde sa od kruhovej križovatky pri Lidli až po Ulicu pod traťou zrekonštruuje do konca tohto roka až 1 430 metrov nových chodníkov. Tu sa vyšplhal rozpočet do výšky 254 750 eur s 5% spolufinancovaním mesta Kežmarok.

Financie na opravy niektorých úsekov v roku 2023 boli vo výške 717 940 eur obstarané z projektov s 5% spolufinancovaním mesta a zvyšok z vlastného rozpočtu plánu opráv ciest a chodníkov.

Dokončiť horný Juh je na pláne už v marci budúceho roku

Plánovaná obnova ráta s rozpočtom približne 1,6 milióna eur. Projekt sa týka vnútroblokových priestorov medzi ulicami Južná, Obrancov mieru a Karola Kuzmányho a je zameraný na jeho regeneráciu s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Samospráva uspela so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške viac ako 1,5 milióna eur. Zvyšnú časť nákladov vo výške približne 80 000 eur dofinancovalo mesto zo svojho rozpočtu. Predpokladané ukončenie všetkých prác v lokalite je do marca budúceho roka, chodníky však by mali byť hotové už toto leto.

Mesto hľadá projekty a financie na pokračovanie ďalších rekonštrukcií

Najväčšou plánovanou investíciou mesta v najbližšom období v oblasti cestných komunikácii a chodníkov bude bezpochyby rekonštrukcia Kostolného námestia, ktoré sa súbežne napojí na Novú ulicu. „Chceme Kostolné námestie povýšiť na úroveň námestia, aby uličky mali svoju dušu. Mojou víziou je dobré osvetlenie v úzkych a tmavých uličkách. Ďalším naším zámerom je vybudovanie nového námestia pri plánovanom dome kultúry pred gréckokatolíckym chrámom,“ povedal primátor mesta Ján Ferenčák. Celá úprava Kostolného námestia je rozdelená do siedmich samostatných stavebných objektov. Celkový rozpočet na predmetnú rekonštrukciu Kostolného námestia predstavuje sumu 2 366 370 eur. Vzhľadom na to, že ide o pomerne veľkú investíciu, mesto Kežmarok plánuje realizovať túto rekonštrukciu po etapách.

Zhoršujúci sa stav mosta cez rieku Poprad pri Tatraľane, spôsobený aj častejším využívaním v dôsledku premostenia mosta na hlavnej ceste pri Lidli, si vyžaduje taktiež plánovanú rekonštrukciu. „Most bude plnohodnotný s kompletnou prestavbou križovatky. Križovatka, pri ktorej je kaplnka, bude rozšírená o oblúkové vstupy a samotný most bude mať tri pruhy,“ povedal v besede o investíciách primátor mesta. Samospráva plánuje aj podsvietenie mosta, ktoré prinesie do lokality zaujímavý architektonický prvok. Nanovo osadené bude taktiež svetelno-signalizačné značenie.

Ondrej Miškovič, foto: Ondrej Miškovič, mapa: Progrup

 

Označenia rekonštruovaných úsekov: 1. Mučeníkov, 2. Dr. Daniela Fischera, 3. Huncovská, 4. Lanškrounská, 5. Nábrežná, 6. Sihoť, 7. Vyšný Mlyn, 8. most cez rieku Poprad, 9. Baštová, 10. Garbiarska, 11. Tehelňa, 12. Nižná brána, 13. Továrenská, 14. Michalská, 15. horný Juh, 16. Komenského, 17. Martina Lányiho, 18. Poľná, 19. Priekopa, 20. Možiarska, 21. most pri Tatraľane, 22. Nová ulica.

Rekonštrukcie ciest a chodníkov v Kežmarku v číslach

Počet ulíc mesta v rekonštrukcii: 24

Dĺžka rekonštruovaných chodníkov: 4 096 m

Dĺžka rekonštruovaných ciest: 813 m

 

Ondrej Miškovič