Aktuality

Na jeseň budú musieť lesníci uchrániť pred zverou viac ako 50-tisíc stromov

lesy

Lesy mesta Kežmarok, s. r. o., spravujú územie o výmere 3 300 hektárov, ktoré sa nachádza v dvoch lesných celkoch. Obhospodarujú ochranné lesy, lesy osobitného určenia a pozemky nad hornou hranicou lesa – kosodrevinu v katastrálnom území Tatranská Lomnica, Mlynčeky, Stráne pod Tatrami.

V okolí Kežmarku má mesto aj hospodárske lesy. „V roku 2023 sme vysadili 56 650 sadeníc na ploche 13,17 ha v zložení smrek, borovica, smrekovec, jelša a buk. Položili sme základ budúcim krásnym zmiešaným porastom, ktoré budú spĺňať všetky požiadavky na krásne a stabilné porasty a zároveň v ich rubnom veku dôjde aj k ich ekonomickému zhodnoteniu pre potreby spoločnosti. Po výsadbe sme vykonali ich ochranu pred burinou mechanickým spôsobom, pomiestnym vyžínaním kosákmi, aby nedošlo k ich poškodeniu, alebo vyžatiu,“ povedal Juraj Kulík, riaditeľ mestských lesov.

V jesenných mesiacoch bude vykonaná ochrana proti poškodeniu zverou ovčou vlnou, keďže tieto plochy sú obhospodarované bez použitia chemických látok. Z uvedeného vyplýva, že ku každému stromčeku sa vrátia trikrát, kým sa dočká svojej prvej zimy. „V starších porastoch vykonávame prvý výchovný zásah – „prečistku“, aby sme vylúčili z ďalšieho rastu choré, poškodené, nevhodné jedince a nechali iba kvalitné cieľové jedince vhodného druhového zloženia. V tomto roku vzhľadom na potrebu zásahu sme si stanovili cieľ ošetriť 215 hektárov, čo je veľká výzva,“ povedal Kulík.

V starších porastoch vykonávali druhý výchovný zásah – „prebierku“, a to na výmere 20 hektárov, po ktorej v porastoch ostali už iba cieľové jedince, ktoré dorastú do svojej rubnej doby. Po ich vyrúbaní sa celý cyklus opakuje zasa od začiatku a trvá od 80 do 120 rokov podľa jednotlivých drevín. „Z uvedeného vyplýva, že výsledky práce lesníkov sa prejavujú v dlhodobom horizonte a výsadbou nových stromčekov sa celý proces iba začína. Nasleduje mnoho mravčej práce a treba na to mnoho finančných prostriedkov, kým proces dospeje do svojho úspešného konca,“ zakončil Juraj Kulík.