Aktuality

Obnovenie zastavovania autobusov pri novootvorenej regionálnej tržnici

05

Od nového roku v grafikonoch nenájdete dve autobusové zastávky. Nedošlo ku ich zrušeniu, ale k premenovaniu.

V Kežmarku bola premenovaná zastávka Pri Bažante na Centrum a zastávka s označením SPTŠ na Pradiareň. Dokým druhá menovaná zastávka bola naplno využívaná, tak k obnoveniu tej prvej došlo súčasne so sprístupnením regionálnej tržnice. „Ako dopravca vnímame obsluhovanie zastávky Kežmarok centrum za veľmi pozitívne pre občanov mesta Kežmarok,“ reagovala Mária Hamráčková, manažérka dopravných činností a kvality SAD Poprad, a. s.

Dopravnú situáciu v meste naďalej komplikuje most cez rieku Poprad. Podľa dopravcu je nutné v čo najkratšom čase rekonštruovať dané premostenie. „Touto nedokončenou rekonštrukciu nám ako dopravcovi vznikajú pravidelné meškania na linkách prímestskej pravidelnej dopravy. Meškanie v čase dopravnej špičky je v priemere 20 až 30 minút,“ reagovala Hamráčková.

Ďalším problémom je podľa dopravcu parkovanie vozidiel taxislužby v blízkosti zastávok. „Nám ako dopravcovi by pomohla v meste Kežmarok súčinnosť mestskej polície pri parkovaní vozidiel taxislužieb na zastávkach Pri štadióne a Červený kostol. Na zastávke Pri štadióne sú zaparkované aj dva-tri taxíky, čo komplikuje vystupovanie a nastupovanie cestujúcich,“ ozrejmila za dopravcu Hamráčková.

Cena lístkov stúpla

Zdražovanie sa od 1. februára dotklo aj cien lístkov. Cena je určená na základe novej tarify od Prešovského samosprávneho kraja. Úľavu z cestovného môžete získať používaním čipovej karty a vám priznaných zliav. Novú tarifu na všetky spojenia nájdete na stránke www.sadpp.sk.

Ondrej Miškovič