Aktuality

Odporúčania mestskej polície pri používaní zábavnej pyrotechniky

ohňostroj

Vzhľadom na to, že obchodníci ponúkajú zábavnú pyrotechniku na predaj už v tomto období, občania sa často stretávajú s vybuchujúcimi petardami aj v období pred oslavami Silvestra na uliciach, pod oknami bytov a domov.

Každoročne mestská polícia eviduje množstvo hlásení o takomto konaní. Dopúšťajú sa ho hlavne deti. Tie si neuvedomujú, že svetelné a zvukové efekty sprevádzajúce odpálenie zábavnej pyrotechniky spôsobujú mnohým ľuďom, ako aj zvieratám problémy.

Ak sa už pristúpi ku kúpe zábavnej pyrotechniky, je veľmi dôležité myslieť na riziká, ktoré manipulácia s ňou prináša. Preto je vždy potrebné dôkladne si prečítať návod na jej použitie a podľa tohto návodu zábavnú pyrotechniku aj výhradne používať. Správnym používaním sa dá predísť možným zraneniam a škodám na majetku, ktoré môže zábavná pyrotechnika spôsobiť. Pri jej používaní je vždy dôležité brať ohľad na okolostojace osoby i na starších občanov. A v neposlednom rade aj na štvornohých domácich miláčikov, ktorí svetelné a zvukové efekty zvládajú asi najťažšie.

V prípade zistenia porušenia zákona v používaní zábavnej pyrotechniky kategórií F2 a F3, kde sa zaraďujú napríklad rôzne rakety, delobuchy ale aj veľká časť petárd a rímskych sviec, možno dotyčnej osobe na mieste uložiť blokovú pokutu až do výšky 33 eur. Je potrebné si taktiež uvedomiť, že používaním zábavnej pyrotechniky dochádza aj k znečisťovaniu verejného priestranstva, za čo môže byť uložená bloková pokuta v rovnakej výške.

Pred tým, ako sa pristúpi k odpáleniu pyrotechniky, každý by mal ovládať vedieť základné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na zábavnú pyrotechniku. So zábavnou pyrotechnikou by nemali osoby manipulovať vtedy, ak sú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.

Štefan Šipula, náčelník mestskej polície, foto: Oľga Ochkan