Aktuality

Tri roky od vyhlásenia kritickej situácie v Kežmarku

23

Už tretí rok trvá kritický stav na moste cez rieku Poprad v Kežmarku. Havarijný stav mosta bol mestom vyhlásený 17. decembra 2019.

Situácia s nedokončenou rekonštrukciou mosta v Kežmarku a prerušením stavebných prác je už neúnosná, priam kritická. Primátor mesta Ján Ferenčák preto osobne navštívil generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest v Bratislave. Hlavnou témou rokovania bola urgencia prijatia konkrétnych riešení. V týchto dňoch sa práce na obnove strategického mosta pre dopravu celého regiónu opäť začali.

Práce na premostení v zimných mesiacoch

V decembri boli vykonané sanačné opatrenia na odhalenej nosnej konštrukcii mosta I/66-064, cieľom bolo zabránenie prieniku vody v zimných mesiacoch do nosnej konštrukcie mosta položením separačnej geotextílie a spádového betónu na usmernenie zrážkových vôd do odvodňovačov. Ďalšie práce počítajú aj s výmenou podlahy na dočasnej mostnej konštrukcii, keďže existujúca podlaha z drevených fošní nebola dimenzovaná na taký dlhý čas užívania dočasného mosta. Sanačné opatrenia na moste I/66-064 boli realizované v priebehu 48. týždňa bez obmedzenia dopravy. Výmenu podlahy na dočasnom moste cez rieku Poprad Slovenská správa ciest po konzultácii so zhotoviteľom realizovala v nočných hodinách počas víkendov. Doprava počas výmeny podláh bola dočasne, počas nočných hodín čiastočne obmedzená a riadená.

Uvedené opatrenia na dočasnom moste prispejú k zvýšeniu bezpečnosti dopravy a k zníženiu hluku. Opatrenia na moste I/66-064 sú nevyhnutné na to, aby sa odhalená nosná konštrukcia ochránila pred nepriaznivými účinkami poveternostných vplyvov.

Predpokladaný začiatok a koniec prác na kežmarskom moste

V súčasnosti Slovenská správa ciest zabezpečuje prípravu procesu nového verejného obstarania. Keďže proces verejného obstarávania na zabezpečenie nového zhotoviteľa na ukončenie stavebných prác na rekonštrukcii mosta je veľmi zdĺhavý, predpoklad začiatku prác na rekonštrukcii mosta je na jar 2023, ukončenia rekonštrukcie sa posúva na záver roka 2023.

Marián Barilla, foto: Ondrej Miškovič